Wspólny rynek

ITRE zatwierdziła kształt nowych przepisów dot. roamingu

Najważniejsze zmiany to:  

  • przedłużenie zapisów o darmowym roamingu o kolejne 10 lat. 
  • obniżenie opłat hurtowych pomiędzy operatorami. 
  • zniesienie dodatkowych opłat za rozmowy międzynarodowe w #UE. 
  • zapewnienie w roamingu takiej samej szybkości internetu jak w usługach krajowych  

Oprócz przedłużenia przepisów o darmowym roamingu o kolejne 10 lat, z którego korzysta ponad 170  mln obywateli w UE, stawiamy nacisk aby użytkownik wiedział z jakiej prędkości internetu będzie korzystać w roamingu oraz zapewnieniu skutecznych mechanizmów skargi w sytuacji, kiedy operatorzy nie wywiążą się z umów – podkreśla Róża Thun, która uczestniczyła w pracach nad zmianami rozporządzenia jako sprawozdawczyni Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.  

Obecnie konsumenci często narzekają na jakość usług w roamingu. Dotyczy to zazwyczaj obniżenia transferu danych i prędkości internetu. Dlatego europosłowie proponują, aby operatorzy, co do zasady byli zobowiązani do dostarczenia identycznej jakości usług w roamingu, jak w kraju. Jeśli z powodów technicznych operatorzy nie będą mogli tego zapewnić, będą musieli dostarczyć konsumentom najlepszą dostępną jakość, a BEREC (urząd dbający o stosowanie unijnych przepisów w zakresie rynku telekomunikacyjnego) opracuje wytyczne dot. reklamacji w przypadkach niespełnienia tego wymogu.

Spore zmiany czekają także rynek hurtowych opłat roamingowych za przesył danych. Według harmonogramu obniżek zaproponowanego przez Komisję Europejską, stawki mają spaść z obecnych 3 EUR/GB do 1,5 EUR/GB w 2025 roku. Propozycje europarlamentarzystów idą o wiele dalej, bo proponują redukcję do 1 EUR/GB już od 1 lipca przyszłego roku i spadek do 0,5 EUR/GB w 2025 roku.  

Konsumenci będą także dodatkowo chronieni przed wysokimi opłatami wynikającymi z połączeń z  sieciami poza Unią Europejską oraz z sieciami satelitarnymi. Zapewnić należy łatwą możliwość unikania lub wyłączania takich sieci i połączeń w podróży – dodaje Róża Thun. 

Jeszcze w październiku w sprawie rozporządzenia roamingowego rozpoczną się negocjacje (tzw. trilog) pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej (w której zasiadają szefowie rządów państw członkowskich UE) oraz Komisją Europejską.  

Oprac: Biuro Prasowe Europosłanki Róży Thun 

Róża Thun pokieruje pracami dot. jednolitej ładowarki

Pod koniec września Komisarz ds. jednolitego rynku Thierry Breton przedstawił pakiet propozycji legislacyjnych, które zharmonizują ładowanie przenośnych urządzeń elektronicznych w UE.

Według propozycji Komisji Europejskiej port USB-C stanie się standardem dla wszystkich smartfonów, tabletów, kamer, słuchawek, przenośnych głośników oraz podręcznych konsoli do gier. Komisarz zapowiedział, że nowe przepisy dyrektywy (Radio Equipment Directive) wejdą w życie 2 lata po ich przyjęciu przez Radę UE i Parlament Europejski. Oprócz wprowadzenia jednolitej ładowarki, Komisja zaproponowała także rozłączenie sprzedaży ładowarek do każdego nowego sprzętu elektronicznego.

Nowe propozycje przepisów w skrócie:

  • Jednolity konektor (złącze) USB-C jako standard dla wszystkich smartfonów, tabletów, kamer, słuchawek, przenośnych głośników oraz podręcznych konsoli do gier.
  • Zharmonizowany standard szybkiego ładowania (fast charging) pozwoli na wyeliminowanie ograniczeń w szybkości ładowania stosowanych przez niektórych producentów
  • Rozgraniczenie sprzedaży ładowarek ze sprzedażą sprzętu elektronicznego: pozwoli na ograniczenie ilości niewykorzystywanych ładowarek i elektrośmieci
  • Precyzyjniejsza informacja dla konsumentów. Producenci będą zmuszeni to podawania przejrzystej informacji nt. parametrów ładowania (m.in. napięcie, prędkość), co pozwoli konsumentom na jasne określenie czy dotychczasowa ładowarka spełnia wymogi nowego sprzętu elektronicznego.

Oprac. Biuro Prasowe Róży Thun w Krakowie

Darmowy roaming w UE przedłużony o 10 lat!

Posłowie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego (ITRE) głosowali w poniedziałek (27 września) nad zmianami w rozporządzeniu roamingowym. Posłowie zagłosowali za przedłużeniem funkcjonowania roamingu w UE bez dodatkowych opłat o kolejne 10 lat oraz za wprowadzeniem obowiązku operatorów do zapewnienia takiej samej jakości połączenia w roamingu jaka występuje w sieci krajowej. Zgodnie z ich propozycją znacznie obniżone zostaną także opłaty hurtowe, co ma ogromne znaczenie, zwłaszcza, dla polskich operatorów.

– Sam fakt przedłużenia przepisów o darmowym roamingu o kolejne 10 lat to świetna informacja dla ponad 170 mln obywateli w UE korzystających z roamingu. Ale jeszcze lepsza informacja, to obowiązek zapewnienia przez operatorów takiej samej jakości usług w roamingu jak w usługach krajowych. To kolejne ważne decyzje UE, które ułatwią podróżowanie i prowadzenie biznesu transgranicznego – podkreśla Róża Thun, która uczestniczyła w pracach nad zmianami rozporządzenia jako sprawozdawczyni Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.


Obecnie konsumenci często narzekają na jakość usług w roamingu. Dotyczy to zazwyczaj obniżenia transferu danych i prędkości internetu. Dlatego europosłowie proponują, aby operatorzy, co do zasady, byli zobowiązani do dostarczenia identycznej jakości usług w roamingu, jak w kraju. Jeśli z powodów technicznych operatorzy nie będą mogli tego zapewnić, będą musieli dostarczyć konsumentom najlepszą dostępną jakość, a BEREC (urząd dbający o stosowanie unijnych przepisów w zakresie rynku telekomunikacyjnego) opracuje wytyczne dot. reklamacji w przypadkach niespełnienia tego wymogu.


Posłowie proponują też aby ceny połączeń międzynarodowych w ramach UE były takie same jak krajowych. Europosłanka Róża Thun zabiegała o to od kilku lat. Póki co udało jej się wprowadzić, kilka lat temu, limity cen na połączenia międzynarodowe (1 PLN brutto za minutę połączenia i 0,31 PLN za sms). – To ogromna oszczędność dla wszystkich, którzy nie podróżują a kontaktują się z dziećmi, wnukami, partnerami biznesowymi przebywającymi w innym kraju UE. Często taka rozmowa międzynarodowa to np. jedyna szansa na kontakt z bliskimi dla seniorów – podkreśla Róża Thun.


Spore zmiany czekają także rynek hurtowych opłat roamingowych za przesył danych. Według harmonogramu obniżek proponowanego przez Komisję Europejską stawki mają spaść z obecnych 3 EUR/GB do 1,5 EUR/GB w 2025 roku. Propozycje europarlamentarzystów idą o wiele dalej, bo proponują redukcję do 1 EUR/GB już od 1 lipca przyszłego roku i spadek do 0,5 EUR/GB w 2025 roku.

Propozycje obniżek cen hurtowych oprócz zwiększenia konkurencji na rynku mają przyczynić się także do ograniczenia nakładania dodatkowych opłat na klientów przez operatorów, w ramach tzw. polityki uczciwego korzystania – podkreśla Róża Thun.


Komisja ITRE będzie głosować ostatecznie nad zmianami w rozporządzeniu 14 października br.

Oprac. Biuro Prasowe europosłanki Róży Thun

Jednolita ładowarka – jest przełom!

Dzisiaj (czwartek, 23 września) komisarz ds. jednolitego rynku Thierry Breton przedstawił pakiet propozycji legislacyjnych, które zharmonizują ładowanie przenośnych urządzeń elektronicznych w UE.

Port USB-C stanie się standardem dla wszystkich smartfonów, tabletów, kamer, słuchawek, przenośnych głośników oraz podręcznych konsoli do gier. Komisarz zapowiedział, że nowe przepisy dyrektywy (Radio Equipment Directive) wejdą w życie 2 lata po ich przyjęciu przez Radę UE i Parlament Europejski.


Propozycje wychodzą naprzeciw wieloletnim staraniom i naciskom na Komisję Europejską ze strony konsumentów i przedstawicieli europarlamentu, w tym europosłanki Róży Thun, która była m. in. współautorką rezolucji PE i listów do komisarzy z wnioskiem o przyspieszenie decyzji w tej sprawie i przygotowania konkretnych przepisów, nie czekając na dobrowolne porozumienie producentów.

Opróżnijmy nasze szuflady pełne niepotrzebnych ładowarek! Średnio obywatel UE produkuje rocznie 16 kg elektrośmieci. Dzięki jednolitej ładowarce uda nam się znacząco ograniczyć ilość odpadów – komentuje dzisiejszą decyzję Komisji Europejskiej Róża Thun.

Co ważne, oprócz wprowadzenia jednolitej ładowarki, KE zaproponowała także rozłączenie sprzedaży ładowarek do każdego nowego sprzętu elektronicznego, co pozwoli zaoszczędzić budżet domowy, ale także wpłynie na oszczędność surowców i ograniczenie elektrośmieci.

Według danych Komisji Europejskiej, mieszkańcy Unii zakupili w 2020 roku 420 mln egz. telefonów komórkowych i innych przenośnych sprzętów elektronicznych.  Wyprodukowali także 11 tys. ton elektrośmieci. 38 % z nich doświadczyło sytuacji, w której nie mogło naładować komórki ze względu na brak kompatybilnego złącza. Co więcej – KE szacuje, że rocznie na niepotrzebne zakupy ładowarek konsumenci wydają ok. 250 mln euro.

Europosłanka Róża Thun w najbliższych miesiącach zajmie się w Parlamencie Europejskim legislacją dotyczącą jednolitej ładowarki, tak by nowe przepisy obejmowały możliwie największy katalog urządzeń i weszły w życie najszybciej jak to możliwe.  


Nowe propozycje przepisów w skrócie:


• Jednolity konektor (złącze) USB-C jako standard dla wszystkich smartfonów, tabletów, kamer, słuchawek, przenośnych głośników oraz podręcznych konsoli do gier.


• Zharmonizowany standard szybkiego ładowania (fast charging) pozwoli na wyeliminowanie ograniczeń w szybkości ładowania stosowanych przez niektórych producentów.


• Rozgraniczenie sprzedaży ładowarek ze sprzedażą sprzętu elektronicznego: pozwoli na ograniczenie ilości niewykorzystywanych ładowarek i elektrośmieci.


• Precyzyjniejsza informacja dla konsumentów. Producenci będą zmuszeni to podawania przejrzystej informacji nt. parametrów ładowania (m.in. napięcie, prędkość), co pozwoli konsumentom na jasne określenie czy dotychczasowa ładowarka spełnia wymogi nowego sprzętu elektronicznego.

Oprac. Biuro Prasowe Róży Thun w Krakowie

Darmowy roaming przez kolejne 10 lat!

Europosłowie Komisji Rynku Wewnętrznego i Praw Konsumentów (IMCO) jednomyślnie przyjęli w poniedziałek, 12 lipca opinię autorstwa europosłanki Róży Thun. Tekst rekomenduje m. in. przedłużenie obecnych przepisów dotyczących roamingu, w tym dotyczących zniesienia opłat za korzystanie z tej usługi o kolejne 10 lat oraz postuluje zapewnienie lepszej jakości usług w roamingu.

Według ostatnich danych, na zniesieniu opłat za roaming skorzystało około 170 milionów Europejczyków podróżujących po Unii. Przyjęty dziś tekst ma zapewnić dalsze możliwości korzystania z tych ułatwień. Europosłowie chcą również wprowadzenia obowiązku zapewnienia co najmniej takiej samej prędkości internetu w roamingu jak w domu, ochrony przed wysokimi kosztami połączeń z sieciami satelitarnymi dla pasażerów statków lub samolotów i obniżenia cen połączeń międzynarodowych wewnątrz UE.

Przedłużenie przepisów roamingowych na kolejne lata to dobra okazja, by je dopracować. Z badań wynika bowiem, że co trzeci podróżny narzeka na słabszą jakość Internetu mobilnego w czasie pobytu za granicą, niż ta którą ma u siebie. Do tego dochodzą kwestie związane z horrendalnymi rachunkami za niezamierzone połączenia z sieciami satelitarnymi na statkach, czy w samolotach. Między innymi nad rozwiązaniem tych problemów skupiłam się w raporcie – wskazuje Róża Thun.

Proponowane przez Różę Thun zapisy, po raz pierwszy w historii, nakładają na operatorów sieci komórkowych obowiązek zapewnienia jasnej i pełnej informacji o kosztach związanych z połączeniem z sieciami satelitarnymi. Tekst proponuje także nałożenie na operatorów obowiązku zapewnienia odpowiedniej informacji konsumentom dotyczącej kontaktu ze służbami ratunkowymi, w razie nagłego wypadku. Dostawca usługi ma wysyłać informację o korzystaniu z numeru 112 wraz z linkiem, z którego korzystanie ma być darmowe i dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo europosłanka nalega na obniżenie stawek hurtowych (w rozliczeniach pomiędzy operatorami) oraz ograniczenie możliwości doliczania opłat przez operatorów w momencie gdy z internetu korzystamy więcej za granicą niż w kraju. Prace nad takimi rozwiązaniami trwają obecnie z jej udziałem w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE).

Bardzo ważnym jest, żeby stawki hurtowe były niskie, nie większe niż 50 euro centów za GB do 2025 roku. Nie powinniśmy zapominać, że niektórzy operatorzy płacą więcej za możliwość korzystania z usług roamingowych niż przychód, który z tej usługi otrzymują od swoich klientów. A to z kolei powoduje, że mogą nakładać dodatkowe opłaty na klientów. Zatem obniżenie stawek hurtowych nie leży jedynie w interesie konkurencji, ale także konsumentów – podkreśla Róża Thun.

Źródło: www.eppgroup.eu

170 mln obywateli UE codziennie cieszy się z darmowego roamingu!

Europosłanka Europejskiej Partii Ludowej została sprawozdawczynią opinii Komisji Rynku Wewnętrznego Parlamentu Europejskiego dotyczącej roamingu na terenie UE i przygotowała projekt raportu w tej sprawie.

W projekcie raportu znalazły się m. in. takie kwestie do uregulowania, jak:


– zapewnienie dostępności takiej samej prędkości internetu za granicą, jaką mamy w kraju (z badań wynika, że co trzeci podróżny narzeka na mniejszą prędkość internetu mobilnego w roamingu niż ta, jaką ma zazwyczaj u siebie),


– zapewnienie dostępności do informacji o numerach alarmowych w kraju pobytu,


– zapewnienie jasnej i pełnej informacji o kosztach używania sieci podczas podróży samolotem lub statkiem (koszty mogą być bardzo wysokie, gdyż telefon łączy się z sieciami nienaziemnymi).

Ponadto popieram obniżkę opłat hurtowych pomiędzy operatorami. To zwiększy konkurencyjność tego rynku i zmniejszy ewentualne dodatkowe opłaty konsumentów, które rzadko bo rzadko, ale czasem się jeszcze zdarzają. Na środowym (26 maja) posiedzeniu Komisji IMCO przedstawię wyżej wymienione propozycje pod głosowanie – dodaje europosłanka Róża Thun.

Stracona szansa na poprawę praw pasażerów w ruchu kolejowym

Europosłowie zagłosują dziś nad zmianami dotyczącymi praw i obowiązków pasażerów podróżujących koleją. Przepisy mają na celu ustanowienie jednolitego standardu praw kolejowych w całej UE i dotyczą m.in. praw pasażerów w przypadku opóźnień i odwołań połączeń kolejowych, dostępu i pomocy dla osób niepełnosprawnych oraz wymiany informacji między firmami kolejowymi.

Nowe przepisy określają, że w wypadku wystąpienia opóźnienia przekraczającego 100 minut, operatorzy kolejowi będą zobowiązani do przekierowania pasażerów w jakikolwiek możliwy sposób i pomocy podróżnym w znalezieniu najlepszych alternatyw. Natomiast bez zmian pozostają progi rekompensat za opóźnienie – 25% ceny dla opóźnienia powyżej 1 godziny, 50% powyżej 2 godzin. Podobnie jest w przypadku praw osób niepełnosprawnych, które zyskały jedynie skrócenie czasu na powiadomienie przewoźników o potrzebie asysty z 48 godzin do 24 godzin.

– Bardzo żałuję, ze negocjatorzy Parlamentu, na czele z Bogusławem Liberadzkim, zamiast stanąć po stronie podróżujących, zgodzili się na niemal wszystko, czego żądały duże przedsiębiorstwa kolejowe. Wraz z koleżankami i kolegami m. in. Janiną Ochojską próbowaliśmy jeszcze poprawić tekst rozporządzenia składając poprawki m.in. w sprawie tego by na dużych stacjach udostępniać pomoc dla pasażerów z niepełnosprawnościami bez konieczności 24 godzinnego wyprzedzenia, a na małych z krótszym wyprzedzeniem – 12 godzinnym – powiedziała Róża Thun, wiceprzewodnicząca Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, która była sprawozdawczynią cieniem opinii w tej sprawie.

– Udało się natomiast wprowadzić obowiązek zapewnienia miejsc na rowery – nowe i zmodernizowane pociągi będą musiały być wyposażone w co najmniej 4 miejsca na rowery, a w przypadku odmowy przyjęcia rowerów, pasażerowie będą mieć możliwość uzyskania zwrotu kosztów podróży. Chciałam co prawda by tych miejsc było co najmniej 8, ale jest to jakiś postęp w stosunku do tego co mamy obecnie – dodała europosłanka.

Więcej czytaj tutaj:

https://www.eppgroup.eu/pl/jak-dzialamy/z-krajami-ue/polska/informacje/stracona-szansa-na-wyrazna-poprawe-praw-pasazerow-kolei?fbclid=IwAR0wCPNMXnBP2_fPchiMTIChWb_wBrUEmTlEvOsVRk0yhBuYy_AwhPiQ-uU

Źródło: www.eppgroup.eu

Róża Thun sprawozdawczynią opinii PE dotyczącej roamingu

Europosłanka PO, Róża Thun została wybrana sprawozdawczynią opinii Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów dotyczącej nowego rozporządzenia w sprawie roamingu.

15 czerwca 2017 r. zniesiono dodatkowe opłaty za roaming. Od tego czasu aż 170 milionów Europejczyków odbywających zagraniczne podróże zaczęło swobodnie dzwonić, esemesować i korzystać z internetu w UE, nie ponosząc dodatkowych opłat. Jednak dotychczasowe regulacje w tej materii wygasają 30 czerwca 2022 roku. By zapewnić konsumentom możliwość dalszego korzystania z udogodnień, Komisja Europejska przedstawiła nowe przepisy w tym zakresie.

Poza przedłużeniem obowiązujących przepisów propozycja Komisji Europejskiej zawiera dalsze obniżki hurtowych cen roamingu – cen nakładanych wzajemnie przez operatorów za korzystanie z ich sieci przez podróżującego za granicę klienta, a także zmiany gwarantujące taką samą jakość i prędkość połączenia z siecią komórkową za granicą jak w kraju zamieszkania, o ile to technicznie możliwe, skuteczny dostęp do służb ratunkowych, w tym lepszą informację o alternatywnych środkach dla osób z niepełnosprawnością, a także lepszą informacje dla konsumentów o kosztach usług dodatkowych

Jednym z moich priorytetów będzie zapewnienie dostępności co najmniej takiej samej prędkości internetu za granicą, jaką mamy w kraju. Z badań wynika, że co trzeci podróżny narzeka na mniejszą prędkość internetu mobilnego w roamingu niż ta, jaką ma zazwyczaj w kraju. Musimy dopracować funkcjonujące przepisy i przedłużyć ich obowiązywanie! Poza tym opłaty hurtowe muszą być dalej obniżane, by umożliwić wszystkim operatorom odzyskanie kosztów świadczenia usług roamingu – mówi europosłanka Róża Thun.

Źródło: eppgroup.eu