Wspólny rynek

Stracona szansa na poprawę praw pasażerów w ruchu kolejowym

Europosłowie zagłosują dziś nad zmianami dotyczącymi praw i obowiązków pasażerów podróżujących koleją. Przepisy mają na celu ustanowienie jednolitego standardu praw kolejowych w całej UE i dotyczą m.in. praw pasażerów w przypadku opóźnień i odwołań połączeń kolejowych, dostępu i pomocy dla osób niepełnosprawnych oraz wymiany informacji między firmami kolejowymi.

Nowe przepisy określają, że w wypadku wystąpienia opóźnienia przekraczającego 100 minut, operatorzy kolejowi będą zobowiązani do przekierowania pasażerów w jakikolwiek możliwy sposób i pomocy podróżnym w znalezieniu najlepszych alternatyw. Natomiast bez zmian pozostają progi rekompensat za opóźnienie – 25% ceny dla opóźnienia powyżej 1 godziny, 50% powyżej 2 godzin. Podobnie jest w przypadku praw osób niepełnosprawnych, które zyskały jedynie skrócenie czasu na powiadomienie przewoźników o potrzebie asysty z 48 godzin do 24 godzin.

– Bardzo żałuję, ze negocjatorzy Parlamentu, na czele z Bogusławem Liberadzkim, zamiast stanąć po stronie podróżujących, zgodzili się na niemal wszystko, czego żądały duże przedsiębiorstwa kolejowe. Wraz z koleżankami i kolegami m. in. Janiną Ochojską próbowaliśmy jeszcze poprawić tekst rozporządzenia składając poprawki m.in. w sprawie tego by na dużych stacjach udostępniać pomoc dla pasażerów z niepełnosprawnościami bez konieczności 24 godzinnego wyprzedzenia, a na małych z krótszym wyprzedzeniem – 12 godzinnym – powiedziała Róża Thun, wiceprzewodnicząca Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, która była sprawozdawczynią cieniem opinii w tej sprawie.

– Udało się natomiast wprowadzić obowiązek zapewnienia miejsc na rowery – nowe i zmodernizowane pociągi będą musiały być wyposażone w co najmniej 4 miejsca na rowery, a w przypadku odmowy przyjęcia rowerów, pasażerowie będą mieć możliwość uzyskania zwrotu kosztów podróży. Chciałam co prawda by tych miejsc było co najmniej 8, ale jest to jakiś postęp w stosunku do tego co mamy obecnie – dodała europosłanka.

Więcej czytaj tutaj:

https://www.eppgroup.eu/pl/jak-dzialamy/z-krajami-ue/polska/informacje/stracona-szansa-na-wyrazna-poprawe-praw-pasazerow-kolei?fbclid=IwAR0wCPNMXnBP2_fPchiMTIChWb_wBrUEmTlEvOsVRk0yhBuYy_AwhPiQ-uU

Źródło: www.eppgroup.eu

Róża Thun sprawozdawczynią opinii PE dotyczącej roamingu

Europosłanka PO, Róża Thun została wybrana sprawozdawczynią opinii Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów dotyczącej nowego rozporządzenia w sprawie roamingu.

15 czerwca 2017 r. zniesiono dodatkowe opłaty za roaming. Od tego czasu aż 170 milionów Europejczyków odbywających zagraniczne podróże zaczęło swobodnie dzwonić, esemesować i korzystać z internetu w UE, nie ponosząc dodatkowych opłat. Jednak dotychczasowe regulacje w tej materii wygasają 30 czerwca 2022 roku. By zapewnić konsumentom możliwość dalszego korzystania z udogodnień, Komisja Europejska przedstawiła nowe przepisy w tym zakresie.

Poza przedłużeniem obowiązujących przepisów propozycja Komisji Europejskiej zawiera dalsze obniżki hurtowych cen roamingu – cen nakładanych wzajemnie przez operatorów za korzystanie z ich sieci przez podróżującego za granicę klienta, a także zmiany gwarantujące taką samą jakość i prędkość połączenia z siecią komórkową za granicą jak w kraju zamieszkania, o ile to technicznie możliwe, skuteczny dostęp do służb ratunkowych, w tym lepszą informację o alternatywnych środkach dla osób z niepełnosprawnością, a także lepszą informacje dla konsumentów o kosztach usług dodatkowych

Jednym z moich priorytetów będzie zapewnienie dostępności co najmniej takiej samej prędkości internetu za granicą, jaką mamy w kraju. Z badań wynika, że co trzeci podróżny narzeka na mniejszą prędkość internetu mobilnego w roamingu niż ta, jaką ma zazwyczaj w kraju. Musimy dopracować funkcjonujące przepisy i przedłużyć ich obowiązywanie! Poza tym opłaty hurtowe muszą być dalej obniżane, by umożliwić wszystkim operatorom odzyskanie kosztów świadczenia usług roamingu – mówi europosłanka Róża Thun.

Źródło: eppgroup.eu