Wspólny rynek

Darmowy roaming przez kolejne 10 lat!

Europosłowie Komisji Rynku Wewnętrznego i Praw Konsumentów (IMCO) jednomyślnie przyjęli w poniedziałek, 12 lipca opinię autorstwa europosłanki Róży Thun. Tekst rekomenduje m. in. przedłużenie obecnych przepisów dotyczących roamingu, w tym dotyczących zniesienia opłat za korzystanie z tej usługi o kolejne 10 lat oraz postuluje zapewnienie lepszej jakości usług w roamingu.

Według ostatnich danych, na zniesieniu opłat za roaming skorzystało około 170 milionów Europejczyków podróżujących po Unii. Przyjęty dziś tekst ma zapewnić dalsze możliwości korzystania z tych ułatwień. Europosłowie chcą również wprowadzenia obowiązku zapewnienia co najmniej takiej samej prędkości internetu w roamingu jak w domu, ochrony przed wysokimi kosztami połączeń z sieciami satelitarnymi dla pasażerów statków lub samolotów i obniżenia cen połączeń międzynarodowych wewnątrz UE.

Przedłużenie przepisów roamingowych na kolejne lata to dobra okazja, by je dopracować. Z badań wynika bowiem, że co trzeci podróżny narzeka na słabszą jakość Internetu mobilnego w czasie pobytu za granicą, niż ta którą ma u siebie. Do tego dochodzą kwestie związane z horrendalnymi rachunkami za niezamierzone połączenia z sieciami satelitarnymi na statkach, czy w samolotach. Między innymi nad rozwiązaniem tych problemów skupiłam się w raporcie – wskazuje Róża Thun.

Proponowane przez Różę Thun zapisy, po raz pierwszy w historii, nakładają na operatorów sieci komórkowych obowiązek zapewnienia jasnej i pełnej informacji o kosztach związanych z połączeniem z sieciami satelitarnymi. Tekst proponuje także nałożenie na operatorów obowiązku zapewnienia odpowiedniej informacji konsumentom dotyczącej kontaktu ze służbami ratunkowymi, w razie nagłego wypadku. Dostawca usługi ma wysyłać informację o korzystaniu z numeru 112 wraz z linkiem, z którego korzystanie ma być darmowe i dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo europosłanka nalega na obniżenie stawek hurtowych (w rozliczeniach pomiędzy operatorami) oraz ograniczenie możliwości doliczania opłat przez operatorów w momencie gdy z internetu korzystamy więcej za granicą niż w kraju. Prace nad takimi rozwiązaniami trwają obecnie z jej udziałem w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE).

Bardzo ważnym jest, żeby stawki hurtowe były niskie, nie większe niż 50 euro centów za GB do 2025 roku. Nie powinniśmy zapominać, że niektórzy operatorzy płacą więcej za możliwość korzystania z usług roamingowych niż przychód, który z tej usługi otrzymują od swoich klientów. A to z kolei powoduje, że mogą nakładać dodatkowe opłaty na klientów. Zatem obniżenie stawek hurtowych nie leży jedynie w interesie konkurencji, ale także konsumentów – podkreśla Róża Thun.

Źródło: www.eppgroup.eu

170 mln obywateli UE codziennie cieszy się z darmowego roamingu!

Europosłanka Europejskiej Partii Ludowej została sprawozdawczynią opinii Komisji Rynku Wewnętrznego Parlamentu Europejskiego dotyczącej roamingu na terenie UE i przygotowała projekt raportu w tej sprawie.

W projekcie raportu znalazły się m. in. takie kwestie do uregulowania, jak:


– zapewnienie dostępności takiej samej prędkości internetu za granicą, jaką mamy w kraju (z badań wynika, że co trzeci podróżny narzeka na mniejszą prędkość internetu mobilnego w roamingu niż ta, jaką ma zazwyczaj u siebie),


– zapewnienie dostępności do informacji o numerach alarmowych w kraju pobytu,


– zapewnienie jasnej i pełnej informacji o kosztach używania sieci podczas podróży samolotem lub statkiem (koszty mogą być bardzo wysokie, gdyż telefon łączy się z sieciami nienaziemnymi).

Ponadto popieram obniżkę opłat hurtowych pomiędzy operatorami. To zwiększy konkurencyjność tego rynku i zmniejszy ewentualne dodatkowe opłaty konsumentów, które rzadko bo rzadko, ale czasem się jeszcze zdarzają. Na środowym (26 maja) posiedzeniu Komisji IMCO przedstawię wyżej wymienione propozycje pod głosowanie – dodaje europosłanka Róża Thun.

Stracona szansa na poprawę praw pasażerów w ruchu kolejowym

Europosłowie zagłosują dziś nad zmianami dotyczącymi praw i obowiązków pasażerów podróżujących koleją. Przepisy mają na celu ustanowienie jednolitego standardu praw kolejowych w całej UE i dotyczą m.in. praw pasażerów w przypadku opóźnień i odwołań połączeń kolejowych, dostępu i pomocy dla osób niepełnosprawnych oraz wymiany informacji między firmami kolejowymi.

Nowe przepisy określają, że w wypadku wystąpienia opóźnienia przekraczającego 100 minut, operatorzy kolejowi będą zobowiązani do przekierowania pasażerów w jakikolwiek możliwy sposób i pomocy podróżnym w znalezieniu najlepszych alternatyw. Natomiast bez zmian pozostają progi rekompensat za opóźnienie – 25% ceny dla opóźnienia powyżej 1 godziny, 50% powyżej 2 godzin. Podobnie jest w przypadku praw osób niepełnosprawnych, które zyskały jedynie skrócenie czasu na powiadomienie przewoźników o potrzebie asysty z 48 godzin do 24 godzin.

– Bardzo żałuję, ze negocjatorzy Parlamentu, na czele z Bogusławem Liberadzkim, zamiast stanąć po stronie podróżujących, zgodzili się na niemal wszystko, czego żądały duże przedsiębiorstwa kolejowe. Wraz z koleżankami i kolegami m. in. Janiną Ochojską próbowaliśmy jeszcze poprawić tekst rozporządzenia składając poprawki m.in. w sprawie tego by na dużych stacjach udostępniać pomoc dla pasażerów z niepełnosprawnościami bez konieczności 24 godzinnego wyprzedzenia, a na małych z krótszym wyprzedzeniem – 12 godzinnym – powiedziała Róża Thun, wiceprzewodnicząca Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, która była sprawozdawczynią cieniem opinii w tej sprawie.

– Udało się natomiast wprowadzić obowiązek zapewnienia miejsc na rowery – nowe i zmodernizowane pociągi będą musiały być wyposażone w co najmniej 4 miejsca na rowery, a w przypadku odmowy przyjęcia rowerów, pasażerowie będą mieć możliwość uzyskania zwrotu kosztów podróży. Chciałam co prawda by tych miejsc było co najmniej 8, ale jest to jakiś postęp w stosunku do tego co mamy obecnie – dodała europosłanka.

Więcej czytaj tutaj:

https://www.eppgroup.eu/pl/jak-dzialamy/z-krajami-ue/polska/informacje/stracona-szansa-na-wyrazna-poprawe-praw-pasazerow-kolei?fbclid=IwAR0wCPNMXnBP2_fPchiMTIChWb_wBrUEmTlEvOsVRk0yhBuYy_AwhPiQ-uU

Źródło: www.eppgroup.eu

Róża Thun sprawozdawczynią opinii PE dotyczącej roamingu

Europosłanka PO, Róża Thun została wybrana sprawozdawczynią opinii Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów dotyczącej nowego rozporządzenia w sprawie roamingu.

15 czerwca 2017 r. zniesiono dodatkowe opłaty za roaming. Od tego czasu aż 170 milionów Europejczyków odbywających zagraniczne podróże zaczęło swobodnie dzwonić, esemesować i korzystać z internetu w UE, nie ponosząc dodatkowych opłat. Jednak dotychczasowe regulacje w tej materii wygasają 30 czerwca 2022 roku. By zapewnić konsumentom możliwość dalszego korzystania z udogodnień, Komisja Europejska przedstawiła nowe przepisy w tym zakresie.

Poza przedłużeniem obowiązujących przepisów propozycja Komisji Europejskiej zawiera dalsze obniżki hurtowych cen roamingu – cen nakładanych wzajemnie przez operatorów za korzystanie z ich sieci przez podróżującego za granicę klienta, a także zmiany gwarantujące taką samą jakość i prędkość połączenia z siecią komórkową za granicą jak w kraju zamieszkania, o ile to technicznie możliwe, skuteczny dostęp do służb ratunkowych, w tym lepszą informację o alternatywnych środkach dla osób z niepełnosprawnością, a także lepszą informacje dla konsumentów o kosztach usług dodatkowych

Jednym z moich priorytetów będzie zapewnienie dostępności co najmniej takiej samej prędkości internetu za granicą, jaką mamy w kraju. Z badań wynika, że co trzeci podróżny narzeka na mniejszą prędkość internetu mobilnego w roamingu niż ta, jaką ma zazwyczaj w kraju. Musimy dopracować funkcjonujące przepisy i przedłużyć ich obowiązywanie! Poza tym opłaty hurtowe muszą być dalej obniżane, by umożliwić wszystkim operatorom odzyskanie kosztów świadczenia usług roamingu – mówi europosłanka Róża Thun.

Źródło: eppgroup.eu