2017 Wrzesień

PiS kłamie i manipuluje – obejrzyj!

Róża Thun i Andrzej Czerwiński: Nie ma naszej zgody


OŚWIADCZENIE

w sprawie werbalnej agresji względem

uczestników zgromadzenia „Jezus też był uchodźcą”

w Nowym Sączu w dniu 26 sierpnia 2017 r.

Nowy Sącz, 6 września 2017 r.

26 sierpnia w Nowym Sączu małopolski Komitet Obrony Demokracji zorganizował pokojowe zgromadzenie „Jezus też był uchodźcą”. Zgromadzenie zostało zgłoszone zgodnie z procedurami, odbywało się legalnie na Rynku w Nowym Sączu. W trakcie zgromadzenia, w bezpośredniej bliskości jego uczestników grupa sprawców wznosiła ksenofobiczne i wulgarne okrzyki, zakłócając przebieg pokojowego i legalnego wydarzenia. Działanie Policji ograniczyło się do wylegitymowania kilku agresywnych osób.

Jako Posłowie wybrani do Parlamentu Europejskiego i Sejmu RP głosami mieszkańców Nowego Sącza wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec dopuszczenia do tej sytuacji, w której zagrożona jest godność i bezpieczeństwo pokojowo protestujących osób, a także do tolerowania mowy nienawiści w jakichkolwiek jej przejawach. W pełni popieramy wniosek Komitet Obrony Demokracji – Region Małopolska do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu przygotowany wczoraj ws. kontynuowania i przyspieszenia działań wyjaśniających zajście oraz przesłuchania uczestników zgromadzenia i jego świadków oraz wykorzystanie monitoringu wizyjnego.

Sprawcy zdarzenia w Nowym Sączu powinni ponieść pełne konsekwencje swoich czynów. Tym bardziej, że zgodnie z świadectwem osób będących bezpośrednio uczestnikami zajścia, sytuacja powtarza się, a tożsamość osób dopuszczających się tych czynów jest już doskonale znana Policji.  

Pragniemy także zwrócić uwagę, że do takich agresywnych działań dochodzi coraz częściej. Pokojowe demonstracje lub spotkania zakłócane są, a ich uczestniczy poddani werbalnym i fizycznym atakom, przez osoby związane z ONR-em oraz Młodzieżą Wszechpolską i inne osoby. W niedawnej przeszłości doświadczyliśmy tego m.in. w Oświęcimiu, Zakopanem i Tarnowie. 

Nie ma naszej zgody i nie pozostaniemy bezczynni na szerzenie nacjonalistycznej i antysemickiej ideologii na ulicach Małopolskich miast.

Andrzej Czerwiński

Poseł do Sejmu RP

Róża Thun

Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Oświadczenie Róży Thun w sprawie ataku na członków KOD w Oświęcimiu

Kraków 2 września 2017 r.

26 sierpnia w Oświęcimiu Małopolski Komitet Obrony Demokracji zorganizował pokojowy happening „Jezus też był uchodźcą”. Zgromadzenie zostało zgłoszone legalnie, odbywało się na Rynku Głównym.

W trakcie odczytywania wiersza, który opisuje okrucieństwo wojny, młodzi ludzie ubrani na czarno – między innymi członkowie ONR i kibice – zaatakowali uczestników happeningu rzucając w ich stronę jajka i petardy. Wznosili również ksenofobiczne i wulgarne okrzyki. Niestety odbyło się to przy aprobacie i oklaskach osób siedzących w okolicznych ogródkach kawiarnianych, w okolicy były dzieci. Działanie policji ograniczyło się jedynie do wylegitymowania kilku agresywnych osób.

Jestem wybrana do Parlamentu Europejskiego przez mieszkańców Małopolski. Wyrażam zdecydowany sprzeciw i oburzenie w stosunku do sytuacji, w której zagrożone jest bezpieczeństwo pokojowo protestujących osób, a także do tolerowania mowy nienawiści w jakichkolwiek jej przejawach. Sprawcy zdarzenia w Oświęcimiu powinni ponieść pełne konsekwencje swoich czynów. Sytuacje takie, jak opisana powyżej są nie tylko zagrożeniem dla manifestantów, ale powodują szerzenie nacjonalizmu na ulicach polskich miejscowości. Jak widać po reakcji osób klaszczących wokół Rynku w Oświęcimiu – skutecznie.

Popieram też Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęcie postępowania nadzorczego wobec stowarzyszeń Obóz Narodowo-Radykalny i Obóz Narodowo – Radykalny Brygada Małopolska, pod którym mieszkańcy Małopolski podpisywali się w czasie Marszu Przeciwko Faszyzmowi 1 września 2017 roku w Krakowie.

Róża Thun

Posłanka do Parlamentu Europejskiego