2015 Czerwiec

Od 15/06/2017 koniec roamingu w UE!

Co oznaczają niedawne decyzje dot. zniesienia roamingu:

Zgodnie z tym porozumieniem dodatkowe opłaty za usługi roamingu w Unii Europejskiej zostaną zniesione 15 czerwca 2017 r. Dostawcy usług roamingu będą mogli jednak przyjąć „politykę uczciwego wykorzystania”, aby zapobiec nadużywaniu roamingu. Dotyczyć ona będzie m.in. używania usług roamingu do celów innych niż okresowe wyjazdy.

Za użytkowanie przekraczające limity uczciwego wykorzystania nadal pobierana będzie niewielka opłata. Nie może ona przekraczać maksymalnej stawki hurtowej płaconej przez operatora za korzystanie z sieci innych państw członkowskich. Limit uczciwego wykorzystania określi Komisja do 15 grudnia 2016 r.

By zniesienie opłat roamingowych mogło być rentowne w całej UE, trzeba będzie obniżyć obowiązujące stawki hurtowe. W tym celu Komisja będzie musiała przyjrzeć się rynkowi hurtowych usług roamingowych i do 15 czerwca 2016 r. zaproponować nowe przepisy. Zostaną też wprowadzone zabezpieczenia odnoszące się do odzyskiwania kosztów przez operatorów.

Opłaty roamingowe zostaną obniżone już 30 kwietnia 2016 r.Maksymalna opłata dodatkowa wyniesie wówczas 0,05 EUR na minutę w przypadku rozmów, 0,02 EUR w przypadku SMS-ów i 0,05 EUR na megabajt w przypadku danych. Kwoty te odpowiadają obecnym maksymalnym stawkom hurtowym. Maksymalna dopłata za odbieranie połączeń będzie średnią ważoną maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w UE. Tę ostatnią Komisja ustali do końca 2015 r.

Obecne unijne pułapy detaliczne wskazują, ile operatorzy mogą zażądać od swoich klientów. Innymi słowy – obejmują cenę krajową i opłatę dodatkową. Po 30 kwietnia 2016 r. suma ceny krajowej i opłaty dodatkowej w żadnym razie nie będzie mogła przekroczyć obecnego pułapu detalicznego: 0,19 EUR na minutę w przypadku rozmów, 0,06 EUR w przypadku SMS-ów i 0,20 EUR na megabajt w przypadku danych. 

źródło: http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2015/07/08-roaming-charges/

Opinia Róży Thun ws. emisji spalin przegłosowana w PE

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów przyjęła opinię w sprawie rozporządzenia dotyczącego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń przez pojazdy drogowe. Dokument w tej sprawie przygotowała Róża Thun. Opinia zawiera m. in. propozycję wprowadzenia obowiązkowego licznika zużycia paliwa we wszystkich nowych samochodach, dostosowanie metodologii kontroli emisji do warunków drogowych, a także wzmocnienie narzędzi służących do ograniczania emisji tlenków azotu.


– Ogromnym problemem dla naszego zdrowia, zwłaszcza w dużych aglomeracjach, jest nadmierna emisja tlenków azotu do atmosfery a także bardzo małych, często trudnych do wykrycia  cząstek pyłu, które są emitowane przez silniki typu diesel. Dlatego zobowiązaliśmy Komisję Europejską, by jak najszybciej podjęła działania zmierzające do poprawy jakości powietrza – mówi Róża Thun.


– Dostajemy wiele skarg od obywateli w sprawie nieprawdziwych informacji, dotyczących zużycia paliwa, podawanych przez producentów. Okazuje się, że jednym z powodów takiego stanu rzeczy są niewłaściwe procedury testowe – dodaje Róża Thun


Zgodnie z poprawkami Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisja Europejska będzie zobowiązana jak najszybciej dostosować procedury testowe do warunków drogowych i dokonywać regularnego przeglądu tych procedur.


– Konsument powinien wiedzieć, co kupuje bez względu na to czy to jest samochód nowy czy używany, dlatego wprowadzamy obowiązek wyświetlania na desce rozdzielczej informacji o zużyciu paliwa, w tym całkowitym przez całe życiu pojazdu. Także od tego jak jeździmy zależy stopień zanieczyszczenia naszego powietrza.