2015 Styczeń

Jednolity rynek cyfrowy – przyspieszamy

W Parlamencie Europejskim powstała Grupa Robocza ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego. Jej zadaniem będzie zidentyfikowanie największych barier dla rozwoju rynku cyfrowego i przedstawienie rekomendacji w sprawie jego reformy. Spotkanie inaugurujące odbędzie się 2 marca.

W skład grupy roboczej wejdą członkowie komisji rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów, która zdecydowała o powstaniu grupy, a także posłowie innych komisji specjalizujący się w sprawach związanych z Jednolitym Rynkiem Cyfrowym. Pracami grupy kierować będzie Róża Thun (PO).

Posiedzenia grupy będą odbywały się co 2 miesiące. – To będzie platforma pogłębionej dyskusji, o konkretnych kwestiach dotyczących rynku cyfrowego, które musimy szybko zreformować, żeby Europa nie przegrała wyścigu z potęgami światowymi – mówi Róża Thun.

W spotkaniach grupy oprócz posłów udział będą brali przedstawiciele przedsiębiorców, konsumentów, a także Komisji Europejskiej i państw członkowskich.

– Musimy z jednej strony zadbać o to, by konsumenci czuli się bezpieczniej na rynku cyfrowym, a z drugiej, żeby to w Europie powstawały najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia. Do tego potrzebne jest nam dobre prawo, wspierające poszukiwanie nowych rozwiązań – dodała Róża Thun.

Spotkanie inaugurujące działalność grupy roboczej odbędzie się 2 marca.

Do najważniejszych tematów jej prac będą:

1. Wspieranie innowacji, pobudzania inwestycji i wspierania rozwoju gospodarczego

2. Stworzenie jednolitego rynku cyfrowego w UE dla przedsiębiorców i konsumentów

3. Ujednolicenie prawodawstwa

4. Zwiększenie możliwości wyboru dla konsumentów, dostępności stron internetowych i dostępu do treści cyfrowych

5. Zaufanie, bezpieczeństwo i prywatność w internecie

6. Modernizacja sektora publicznego poprzez interoperacyjność i standaryzację

/źródło: Biuro Prasowe EPL/

To warto wiedzieć

W ciągu 10 lat Polska otrzymała z Unii Europejskiej 107 mld Euro.

Nasz kraj wpłacił do budżetu Unii 35 mld Euro oraz zwrócił 143 mln Euro ze środków otrzymanych na wspólną politykę rolną.

Zatem bilans dodatni wyniósł dla Polski 72 mld Euro.

Nie są to dane szacunkowe, ale konkretne sumy, podane przez Ministerstwo Finansów:

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/unia-europejska/transfery-finansowe-polska-ue

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-20 Polska wynegocjowała największą kwotę ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Otrzymamy ponad 105,8 mld Euro (ok. 441 mld zł)

Poniżej wykres środków, które Polska otrzyma na realizację polityki spójności (dane w mln Euro):