Europejskie Forum Żywności już działa!

Róża Thun jest jego współinicjatorką i pierwszą przewodniczącą forum. – Naszą ambicją jest kształtowanie debat politycznych wokół zrównoważonej produkcji żywności, ochrony konsumentów, jakości żywności i ochrony środowiska – mówi europarlamentarzystka.

W Brukseli rozpoczęło działalność Europejskie Forum Żywności (EFF – European Food Forum). Celem EFF jest inicjowanie publicznej debaty oraz szukanie rozwiązań zmierzających do stworzenia skutecznej i sprawiedliwej polityki żywnościowej.

Polka na czele organizacji

Na czele organizacji stoi europosłanka Róża Thun, która zajmuje się kwestiami podwójnej jakości produktów w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Europejskie Forum Żywności ma skupiać decydentów politycznych, wszystkie podmioty zaangażowane w system produkcji i dystrybucji żywności, organizacje pozarządowe, naukowców i uczelnie.

Cel: szukanie dobrych rozwiązań w złożonym systemie

Inicjatywa stawia za cel, poprzez poszerzony dialog, znalezienie rozwiązań problemów istniejących w sektorze żywnościowym. Chodzi o kompleksowe podejście do kwestii systemu, który obejmuje takie zagadnienia jak: ochrona praw konsumentów, zdrowie, bezpieczeństwo i jakość żywności, ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, polityka rolna oraz rozwój gospodarczy.

Wsłuchać się dokładniej w opinie i pomysły

Europejskie Forum Żywności jest otwarte dla wszystkich podmiotów związanych z szeroko rozumianą polityką żywnościową w UE – od europosłów, rolników i ich zrzeszeń, firm produkujących żywność zaczynając, poprzez firmy dystrybuujące żywność, europejskich i krajowych stowarzyszeniach i organizacjach sektorowych a kończąc na organizacjach pozarządowych w tym organizacjach konsumenckich.

Jak dołączyć?

Wszystkie podmioty zainteresowane włączeniem się w działalność Europejskiego Forum Żywności mogą już od dzisiaj wysyłać zgłoszenia do sekretariatu Forum info@europeanfoodforum.eu.

Co robimy?

Zobacz wydarzenia realizowane w ramach EFF: https://europeanfoodforum.eu/events/

Wstępny raport Komisji Śledczej ds. Pegasusa gotowy [LINK]
16-11-2022
8 listopada br poznaliśmy tekst wstępnego raportu Komisji Śledczej Parlamentu...
Konkurs „Odnówmy Europę”
14-12-2021
Jeśli interesuje cię polityka europejska, a swoją przyszłość wiążesz z pracą ...

Warning: Undefined variable $args in /home/server671027/ftp/wp-content/themes/thun/single.php on line 63