Środowisko

Mniej marnotrawstwa i plastiku

Opracowałam przepisy tzw. ekoprojektu. Będziemy wytwarzać produkty trwalsze, nadające się do ponownego wykorzystania i łatwiej recyklingowalne. Producenci będą mieli ograniczoną możliwość niszczenia niesprzedanych produktów. Firmy odzieżowe będą musiały ponosić część kosztów zbiórki i recyklingu używanej odzieży. Przyjęliśmy także przepisy, które zakazują sprzedaży bardzo cienkich foliówek.

Ochrona Puszczy Białowieskiej

Interweniowałam w sprawie zatrzymania wycinek na terenie Puszczy Białowieskiej. Zorganizowałam wystawę w Parlamencie Europejskim poświęconą roli i znaczeniu Puszczy. Protestowałam na forum Parlamentu przeciwko budowie muru na granicy polsko‑białoruskiej.

Ochrona zasobów przyrodniczych i bioróżnorodności

Przekonałam europosłów do poparcia przepisów dot. odzyskiwania zasobów przyrodniczych i zwiększenia bioróżnorodności. Do 2030 r. musimy odnowić co najmniej 20% gruntów i 20% obszarów morskich. Wprowadziliśmy przepisy, które mają zapewnić lepszą ochronę jakości rzek, jezior i wód powierzchniowych. Domagałam się utrzymania ochrony wilków i zakazu chowu klatkowego!

Walka ze smogiem

Pracowałam nad przepisami, które wprowadzają od 2030 roku bardziej rygorystyczne normy dotyczące stężenia pyłu zawieszonego. Obywatele będą mieli prawo do odszkodowania w wypadku przekroczenia norm.

Wróć do podsumowania