Konsument

Jednolita ładowarka

Z mojej inicjatywy i dzięki moim wysiłkom w 2024 r. będziemy korzystać z jednolitych ładowarek z łączem USB-C do smartfonów i tabletów. Od 2026 roku obowiązek obejmie również ładowarki do laptopów.

Szybsze płatności na wspólnym rynku

Przygotowałam prawo, które wprowadza maksymalny 30‑dniowy termin zapłatyfaktury, z nielicznymi wyjątkami. Przygotowaliśmy też przepisy o maksymalnym czasie 10 sekund na przelew natychmiastowy w euro.

Prawo do naprawy

Przygotowaliśmy przepisy, które ułatwiają naprawę produktów po wygaśnięciu gwarancji. Na czas naprawy producenci mają zapewniać urządzenia zastępcze, a punkty naprawy będą bardziej dostępne.

Darmowe rozmowy międzynarodowe i roaming

Doprowadziłam do przedłużenia darmowego roamingu w Unii Europejskiej. Znieśliśmy od 2029 roku dodatkowe opłaty od rozmów międzynarodowych między krajami UE.

Wróć do podsumowania