Bezpieczeństwo

Raport Komisji Śledczej ds. Pegasusa

W Parlamencie Europejskim byłam inicjatorką Komisji Śledczej i współtworzyłam raport, który zawiera rekomendacje dla Komisji Europejskiej w zakresie wzmocnienia sądowej i instytucjonalnej kontroli nad działaniami służb.

Bezpieczeństwo w sieci

Przygotowałam poprawki do Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA), który poszerza zakres ochrony Twoich danych w internecie. Pamiętajmy, że szczególnie narażone na manipulacje w sieci są nasze dzieci.

Sztuczna Inteligencja respektująca prawa człowieka

Pracowałam nad przepisami dotyczącymi dalszego rozwoju sztucznej inteligencji. Regulacja zakazuje wykorzystywania niektórych danych wrażliwych obywateli i wprowadza wysokie kary dla platform internetowych w wypadku niedostatecznej ochrony  danych osobowych.

Wsparcie dla walczącej Ukrainy

Pracowałam nad programem „Instrument dla Ukrainy”, w ramach którego zagwarantowaliśmy dla naszych wschodnich sąsiadów 50 mld Euro na cel odbudowy i modernizacji Ukrainy do 2027 roku.

Bezpieczeństwo drogowe

Pracowałam nad przepisami, dzięki którym od lipca 2024 r. we wszystkich nowych samochodach obowiązkowe będą najnowsze systemy zwiększające bezpieczeństwo podróży.

Bezpieczeństwo zabawek

Przygotowałam poprawki do przepisów, które chronią dzieci przed rakotwórczymi substancjami w zabawkach oraz przed negatywnym wpływem zabawek na psychikę dzieci.

Wróć do podsumowania