Aktualności

Europosłowie stawiają ultimatum Komisji Europejskiej

Europosłowie zapowiadają podjęcie kroków prawnych przeciwko Komisji Europejskiej, jeśli nie zajmie się kwestią praworządności w Polsce i na Węgrzech do 1 czerwca!

Członkowie Parlamentu Europejskiego z wszystkich największych grup politycznych, w tym Europosłanka Roża Thun z Polski, wysłali wczoraj do Komisji Europejskiej list z ultimatum, w którym domagają się podjęcia kroków mających na celu ochronę praworządności w Polsce i na Węgrzech.

Zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego, izba dała czas Komisji Europejskiej do 1 czerwca na reakcję i – jak piszą sygnatariusze listu – jeśli nic się nie wydarzy do tego czasu, Parlament Europejski może uruchomić procedurę na mocy art. 265 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Artykuł ten stanowi, że: Jeśli Parlament Europejski, Rada Europejska, Rada, Komisja lub Europejski Bank Centralny, z naruszeniem Traktatów, zaniechają działania, Państwa Członkowskie i inne instytucje Unii mogą wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w celu stwierdzenia tego naruszenia (…) Skarga ta jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy dana instytucja, organ lub jednostka organizacyjna została uprzednio wezwana do działania. Jeśli w terminie dwóch miesięcy od tego wezwania instytucja, organ lub jednostka organizacyjna nie zajęła stanowiska, skarga może być wniesiona w ciągu następnych dwóch miesięcy.

Pełna treść listu dostępna tutaj:

Komentarz Europosłanki Róży Thun dostępny tutaj.

Pełna treść artykułu 265 TUE dostępna tutaj.

Wstępny raport Komisji Śledczej ds. Pegasusa gotowy [LINK]
16-11-2022
8 listopada br poznaliśmy tekst wstępnego raportu Komisji Śledczej Parlamentu...
Konkurs „Odnówmy Europę”
14-12-2021
Jeśli interesuje cię polityka europejska, a swoją przyszłość wiążesz z pracą ...