Aktualności

Apel do rządu o przywrócenie ruchu przygranicznego

Dostajemy wiele dramatycznych listów od polskich obywateli, którzy mieszkają po jednej, a pracują po drugiej stronie granicy.

Dostajemy wiele dramatycznych listów od polskich obywateli, którzy mieszkają po jednej, a pracują po drugiej stronie granicy. Wszystkim nam zależy na zachowaniu bezpieczeństwa obywateli i na jak najszybszym ograniczeniu pandemii. Jednakże, przy zachowaniu rygorów bezpieczeństwa,  należy uwzględniać interesy  grup, które znalazły się w szczególnej sytuacji, takich jak osoby mieszkające i pracujące w strefie przygranicznej – podkreślili posłowie delegacji PO-PSL w Parlamencie Europejskim w związku z dzisiejszym posiedzeniem komisji petycji PE, podczas której rozpatrywano skargi dotyczące zamknięcia granic przez Polskę, Czechy, Austrię i Danię.

Zastosowanie wobec osób mieszkających i pracujących w strefie przygranicznej, wymogu kwarantanny po każdorazowym przekroczeniu granicy zmusza je do dramatycznych wyborów- albo porzucenia pracy i utraty dochodów, albo też porzucenia, z dnia na dzień, domu i rodziny na rzecz zamieszkania w kraju zatrudnienia.

Niesie to za sobą kolejne utrudnienia i dramaty na przykład uniemożliwiając mieszkańcom stref przygranicznych kontaktów z lekarzami prowadzącymi, niemożność powrotu do szkoły czy sprawowania opieki nad zależnymi członkami rodziny.

Jak podkreślają piszący do nas polscy obywatele, w rejonach przygranicznych nie odnotowuje się różnicy w ilości zakażeń po obu stronach granicy. Zatem,  przywrócenie  ruchu przygranicznego dla osób mieszkających w tym rejonie, z zachowaniem wszystkich obowiązujących obostrzeń i przepisów sanitarnych, powinno być w pełni możliwe.

Jesteśmy zaniepokojeni widmem upadku przedsiębiorstw, recesji, wzrostu bezrobocia.

Zniesienie wymogu kwarantanny po każdorazowym przekroczeniu granicy dla mieszkańców regionów przygranicznych może przyczynić się do ocalenia wielu miejsc pracy.

 Dlatego też apelujemy do rządu o pilne wprowadzenie procedur umożliwiających mieszkańcom terenów przygranicznych możliwości swobodnego przekraczania granicy, w szczególności w celu kontynuowania pracy zawodowej, nauki, leczenia i sprawowania opieki nad członkami rodziny.

Zródło: www.eppgroup.eu

Wstępny raport Komisji Śledczej ds. Pegasusa gotowy [LINK]
16-11-2022
8 listopada br poznaliśmy tekst wstępnego raportu Komisji Śledczej Parlamentu...
Konkurs „Odnówmy Europę”
14-12-2021
Jeśli interesuje cię polityka europejska, a swoją przyszłość wiążesz z pracą ...