Aktualności

Europosłowie za rozwojem bezstronnej i bezpiecznej sztucznej inteligencji

Europosłowie przyjęli w środę rezolucję, w której domagają się ochrony konsumentów w trakcie rozwoju i wprowadzania na rynek algorytmów, sztucznej inteligencji i zautomatyzowanych procesów decyzyjnych.

Kraków, Strasburg, 13 lutego 2020 r.

Europosłowie za rozwojem bezstronnej i bezpiecznej sztucznej inteligencji

Europosłowie przyjęli w środę rezolucję, w której domagają się ochrony konsumentów w trakcie rozwoju i wprowadzania na rynek algorytmów, sztucznej inteligencji i zautomatyzowanych procesów decyzyjnych. Rezolucja została przygotowana przez grupy polityczne w ślad za pytaniem do Komisji Europejskiej zaproponowanym przez wiceprzewodnicząca komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO), europosłankę PO – Różę Thun.

Rezolucja wzywa Komisję Europejską do opracowania przepisów zapewniających ochronę konsumentów przed dyskryminacją ze względu na rozmaite czynniki m.in. płeć, wiek, miejsce zamieszkania czy zamożność. Róża Thun (PO, wiceprzewodnicząca Komisji Rynku Wewnętrznego) podkreśla, że rezolucja kładzie nacisk na uregulowanie najważniejszych kwestii z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli wobec coraz bardziej powszechnego stosowania algorytmów i systemów automatycznego podejmowania decyzji.

„Obserwujemy szybki rozwój  technologii sztucznej inteligencji i systemów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  Aplikacje wykorzystujące te systemy są przełomowe i stwarzają wiele nowych możliwości w różnych sektorach rynku, od finansów, poprzez lotnictwo, zatrudnienie, kulturę, służbę zdrowia czy edukację. Jednocześnie, niosą ze sobą ryzyko, że algorytmy wykorzystywane do ich funkcjonowania mogą wprowadzać w błąd, bądź, co gorsze, dyskryminować użytkowników lub doprowadzić do natarczywego monitorowania” – powiedziała Róża Thun. „Konieczne jest zapewnienie, i o to apelujemy do Komisji Europejskiej, aby wykorzystywane algorytmy, nie powielały błędnych, ale utartych wzorów” –  dodała europosłanka.

Systemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji są już powszechnie wykorzystywane w Europie. W przyjętej rezolucji, europosłowie podkreślają, że użytkownicy zautomatyzowanych systemów powinni mieć pełną informację na temat tego jak ten system działa. Wezwali też Komisję Europejską do zapewnienia zgodności tych systemów z zapisami rozporządzenia o geoblokowaniu, tak aby automatyczne urządzenia nie dyskryminowały użytkowników ze  względu na narodowość, miejsce zamieszkania czy tymczasowe miejsce pobytu.

„Absolutnie koniecznym jest aby konsument w sieci nadal czuł się bezpiecznie, nie był dyskryminowany i mógł sam podejmować decyzje zakupowe. Inaczej nie ma mowy o świadomym podejmowaniu decyzji konsumenckich. To dla nas priorytety przyszłych regulacji w obszarze sztucznej inteligencji” – podkreśla Europosłanka.

„Parlament Europejski mówi jasno: decyzje zautomatyzowane muszą być odwracalne i konsument musi mieć pewność, że może się zwrócić do konkretnej osoby w celu uzyskania pełnej informacji i złożenia reklamacji. Ostateczna kontrola procesu decyzyjnego musi być jasna i oczywista dla obywateli” – dodaje Róża Thun.

Rezolucja porusza także kwestię wykorzystania danych osobowych w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji. Autorzy dokumentu zwracają Komisji Europejskiej na potrzebę maksymalnego zabezpieczenia danych osobowych wrażliwych.

„Istnieje wiele wyzwań wynikających ze stosowania sztucznej inteligencji, od zróżnicowanych cen, aplikacji inteligentnego domu, systemów rekomendacji, procesów rekrutacyjnych po rozpoznawanie twarzy. Badania wykazały, że systemy są podatne na błędy algorytmiczne i odzwierciedlają uprzedzenia i nierówności społeczne, które są wprowadzone do ich kodu i danych szkoleniowych, co prowadzi do reprodukcji i zaostrzenia nierównego traktowania konsumentów, na przykład kobiet, osób biednych i osób o innym kolorze skóry. Musimy wyeliminować te ryzyka, żeby w pełni korzystać z potencjału  nowych technologii ” – dodała Róża Thun.

Tekst rezolucji:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0094_PL.pdf

Komunikat prasowy PE:

https://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2020/2/press_release/20200206IPR72015/20200206IPR72015_pl.pdf

Biuro Prasowe Europosłanki Róży Thun

tel. Kraków  + 48 797 18 57 59

tel. Warszawa +48 690 690 089

e-mail: biuro@rozathun.pl

adres: ul. Pijarska 5/1, 31-015 Kraków

Wstępny raport Komisji Śledczej ds. Pegasusa gotowy [LINK]
16-11-2022
8 listopada br poznaliśmy tekst wstępnego raportu Komisji Śledczej Parlamentu...
Konkurs „Odnówmy Europę”
14-12-2021
Jeśli interesuje cię polityka europejska, a swoją przyszłość wiążesz z pracą ...