Aktualności

Komisarz Bieńkowska odpowiada na mój apel !!

Elżbieta Bieńkowska zapowiada konkretne działania w celu ujednolicenia ładowarek do przenośnych urządzeń elektronicznych. Poniżej znajdą Państwo pełną treść listu Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP.

Bruksela, dn. 20 listopada 2018 r. r.

Szanowna Pani!

Dziękuję za pismo z 5 października 2018 r. w sprawie uniwersalnej ładowarki do przenośnych urządzeń radiowych.

Całkowicie się z Panią zgadzam, że kwestia uniwersalnej ładowarki ma strategiczne znaczenie jako symbol Unii Europejskiej dążącej do ułatwiania obywatelom ich codziennego życia.

Od 2009 r., o czym przypomina Pani w swoim piśmie, Komisja Europejska poczyniła już wiele starań w tej sprawie. Po wygaśnięciu pierwszego protokołu ustaleń, który okazał się skutecznym sposobem na znaczne obniżenie stopnia fragmentacji rynku, Komisja zachęcała branżę telefonii komórkowej do zawarcia nowego dobrowolnego porozumienia. Słusznie Pani zauważa, że nowy protokół ustaleń niestety nie spełnia naszych oczekiwań.

Z tego też powodu podjęłam decyzję o dokonaniu oceny innych opcji. Przede wszystkim poprosiłam swoje służby o sporządzenie analizy zawierającej ocenę skutków z myślą o ewentualnej opcji regulacyjnej w oparciu o dyrektywę w sprawie urządzeń radiowych. Celem rozwiązania regulacyjnego byłyby większe udogodnienia dla konsumentów oraz ograniczenie odpadów w postaci urządzeń elektronicznych, a jednocześnie umożliwienie postępu technologicznego w przyszłości. Zakres takiego rozwiązania mógłby wykraczać poza smartfony i obejmować większość sprzętu elektronicznego małej i średniej wielkości, co sugeruje Pani w swoim piśmie.

Analiza oparta na dowodach rozpocznie się przed końcem 2018 r., co umożliwi przyjęcie aktu delegowanego na mocy dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych. W związku z tym pragnę zwrócić Pani uwagę na fakt, iż zgodnie z art. 44 ust. 2 przedmiotowej dyrektywy przekazanie Komisji uprawnień nastąpiło początkowo na okres pięciu lat, począwszy od 11 czerwca 2014 r. Niemniej jednak przekazanie uprawnień jest automatycznie przedłużane, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem danego okresu.

Będziemy Panią w pełni informować o procedurze dotyczącej przedmiotowej kwestii i liczymy na Pani nieustające poparcie.

Z poważaniem

Elżbieta Bieńkowska

Do wiadomości:    Evelyne GEBHARDT, wiceprzewodnicząca PE; Andreas SCHWAB, koordynator IMCO; Nicola DANTI, koordynator IMCO; Peter LIESE, koordynator ENVI; Julia REDA, koordynator IMCO; Anna Maria CORAZZA BILDT, wiceprzewodnicząca IMCO; Benedek JÁVOR, wiceprzewodniczący ENVI; Pascal ARIMONT, wiceprzewodniczący REGI; Lambert VAN NISTELROOIJ, koordynator REGI; Marietje SCHAAKE, koordynator INTA; Roberta METSOLA, koordynator LIBE; Wim VAN DE CAMP, koordynator TRAN; Sabine VERHEYEN, koordynator CULT; Michal BONI, Carlos COELHO, Lara COMI, Herbert DORFMANN, Christophe HANSEN, Othmar KARAS, Eva MAYDELL, Angelika NIEBLER, Olga SEHNALOVÁ, Jiří POSPÍŠIL, Adam SZEJNFELD, Ivan ŠTEFANEC, Dariusz ROSATI, Paul RÜBIG, Inese VAIDERE, Marc TARABELLA (posłowie do Parlamentu Europejskiego)

Wstępny raport Komisji Śledczej ds. Pegasusa gotowy [LINK]
16-11-2022
8 listopada br poznaliśmy tekst wstępnego raportu Komisji Śledczej Parlamentu...
Konkurs „Odnówmy Europę”
14-12-2021
Jeśli interesuje cię polityka europejska, a swoją przyszłość wiążesz z pracą ...