Aktualności

Róża Thun – nowe rozwiązania dla pasażerów kolei w UE!

Komisja IMCO przyjęła dokument

Europosłowie w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) przyjęli dziś dokument wzmacniający prawa pasażerów podróżujących koleją, w szczególności niepełnosprawnych. Zmiany dotyczyć będą także osób podróżujących z rowerami, podniesione zostaną odszkodowania za opóźnienia i zwiększy się dostępność biletów na niektórych trasach.

„Zaproponowałam szereg rozwiązań poprawiających sytuację pasażerów, w tym rozciągnięcie przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się na wszystkie rodzaje kolei. Zależało mi na tym, aby mieli oni zapewniony jak najwyższy komfort podczas podróży koleją, dostęp do stacji, taboru, a także, aby udzielona im była należna pomoc zarówno na stacji, jak i w pociągu”, powiedziała posłanka Róża Thun, która jest sprawozdawcą cieniem do przyjętej opinii.

Ponadto europosłowie zaproponowali przepisy ułatwiające podróż niepełnosprawnych z osobą towarzysząca, psem towarzyszącym, a także zobowiązujące do odszkodowań za utratę lub uszkodzenie sprzętu wspomagającego niepełnosprawnych podczas podróży.

Przyjęty dokument przewiduje też lepszą informację o połączeniach. Przedsiębiorstwa kolejowe będą miały obowiązek udostępniać informacje nt. danych operacyjnych, taryf, warunków przewozu, rozkładu jazdy innym podmiotom. Dzięki temu zwiększy się miedzy innymi dostępność biletów łączonych (np. oferowanych przez 2 różne przedsiębiorstwa kolejowe). „To rozwiązanie pozwoli na większą konkurencję na rynku kolejowym, a co za tym idzie, daje szansę na spadek cen i wzrost dostępności biletów na trasy międzynarodowe”, skomentowała Róża Thun.

Komisja IMCO zaproponowała również zwiększenie odszkodowań za opóźnienia w podróży koleją, 50% ceny biletu za opóźnienie od 45 do 89 minut, 75% ceny biletu za opóźnienie od 90 do 119 minut i 100% ceny biletu za opóźnienie większe niż 120 minut.

Wśród propozycji zatwierdzonych przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów znalazły się także ułatwienia dla podróżujących z rowerami. Przewóz rowerów będzie darmowy, a w wyjątkowych sytuacjach za rozsądną opłatą. Wszystkie nowe i odnowione elementy taboru powinny posiadać dobrze oznaczoną strefę do przewozu rowerów, a odmowa przewozu roweru będzie mogła nastąpić jedynie ze względów bezpieczeństwa.

Przyjęty dziś dokument jest opinią do sprawozdania w Komisji Transportu i Turystyki, które będzie głosowane 21 czerwca.

Wstępny raport Komisji Śledczej ds. Pegasusa gotowy [LINK]
16-11-2022
8 listopada br poznaliśmy tekst wstępnego raportu Komisji Śledczej Parlamentu...
Konkurs „Odnówmy Europę”
14-12-2021
Jeśli interesuje cię polityka europejska, a swoją przyszłość wiążesz z pracą ...