Aktualności

Redaktor Bartłomiej Zapała

Laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej. Wczoraj w Brukseli odbyło się wręczenie dyplomów laureatom Europejskiej Nagrody Obywatelskiej. Kandydaturę znakomitego Bartłomieja Zapały zgłosiła europosłanka Róża Thun. Wręczenie medalu Europejskiej Nagrody Obywatelskiej odbyło się wcześniej w Warszawie dnia 13.02.2015 w Punkcie Informacyjnym Parlamentu Europejskiego.

Redaktor Bartłomiej Zapała otrzymał nagrodę za wyjątkowy upór i konsekwencję w zwiększaniu świadomości mieszkańców jego regionu nt. korzyści płynących z bycia obywatelami Unii Europejskiej. Od 5 lat prowadzi na antenie Radia Kielce programy „Studio polityczne” oraz „Świat na Wskroś”, w których m.in. przybliża słuchaczom najważniejsze procesy zachodzące w UE.

, która w oficjalnym uzasadnieniu podkreśliła, że „Dr Zapała to mistrz rozkodowywania <<eurospeaku>> na język zrozumiały dla zwykłego obywatela (…), przekazuje codziennie dziesiątkom tysięcy słuchaczy informacje o UE w sposób zrozumiały, ciekawy. Prostym językiem przedstawia najbardziej zawiłe sprawy.”

Laureat w ramach pracy uniwersyteckiej uczy studentów jak funkcjonują instytucje UE i w jaki sposób chronione są w Europie prawa człowieka. Aktywnie angażuje się w prace organizacji pozarządowych i działania promujące aktywność obywatelską.

Bruksela 25.02.2015

Warszawa 13.02.2015.

Parlament Europejski utworzył „Europejską Nagrodę Obywatelską” w 2008 roku, aby nagrodzić Europejczyków za nadzwyczajne osiągnięcia. Nagrodę przyznaje się za działania w następujących dziedzinach: a/ promowanie lepszego wzajemnego zrozumienia i ściślejszej integracji między obywatelami a państwami członkowskimi b/ ułatwianie transgranicznej lub ponadnarodowej współpracy w ramach Unii Europejskiej c/ Codzienną aktywność dającą konkretny wyraz wartościom wynikających z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Laureatami tego wyróżnienia mogą być obywatele, grupy, stowarzyszenia lub organizacje. Każdy europoseł ma prawo do nominowania jednego kandydata rocznie. W poprzednich latach polskimi laureatami byli m.in. Polska Fundacja Roberta Schumana, sieć Fundacji Open Society.

Wstępny raport Komisji Śledczej ds. Pegasusa gotowy [LINK]
16-11-2022
8 listopada br poznaliśmy tekst wstępnego raportu Komisji Śledczej Parlamentu...
Konkurs „Odnówmy Europę”
14-12-2021
Jeśli interesuje cię polityka europejska, a swoją przyszłość wiążesz z pracą ...

Warning: Undefined variable $args in /home/server671027/ftp/wp-content/themes/thun/single.php on line 63