Klimat i Środowisko

Startuje zmieniony instrument „Łącząc Europę”

Wszystko za sprawą udoskonalenia instrumentu „Łącząc Europę”, w ramach którego kraje członkowskie będą mogły finansować projekty transportowe, energetyczne i cyfrowe o znaczeniu europejskim, na przykład ważne połączenia kolejowe (Rail Baltica), cyfryzacje sieci energetycznych czy rozwój technologii 5G.


Jak przekonują europosłowie instrument „Łącząc Europę” zmodernizuje połączenia transportowe w całej Unii. Pomoże także sprostać wyzwaniom związanym z dekarbonizacją sektora energetycznego oraz przyczyni się do urzeczywistnienia hasła „przejścia na kolej”.

Łącznie w ramach instrumentu do wykorzystania w latach 2021-2027 będzie 30 mld euro. 60 % tej sumy zostanie przyznane wyłącznie na projekty, które wpisują się w realizację celów klimatycznych UE. Kolejne 15 %, na transgraniczne projekty związane z energetyką odnawialną.

Przepisy dotyczące udoskonalonego instrumentu „Łącząc Europę” wejdą w życie po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.

Sesja plenarna PE w Brukseli

W trakcie obecnego posiedzenia Parlamentu Europejskiego posłowie rozpatrzą wniosek o uruchomienie trzech funduszy UE o wartości 251 mld euro mających na celu wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Wspólnoty.

Fundusze mają koncentrować się na działaniach w dziedzinie klimatu, programach społecznych, zrównoważonym rozwoju miast oraz wspieraniu odbudowy po pandemii wirusa COVID-19.

Debatę w tej sprawie zaplanowano w środę (23 czerwca), a głosowanie w czwartek (24 czerwca).

Sesja plenarna PE w Brukseli

Przypomnijmy, że europosłanka Róża Thun wraz z większością swoich koleżanek i kolegów z PE, w październiku ubiegłego roku opowiedziała się za ambitniejszym celem redukcji emisji (o 60 % do 2030 roku). Propozycja ostatecznie jednak nie uzyskała akceptacji Rady Europejskiej.

– Jesteśmy bardzo rozczarowani decyzją Rady, biorąc pod uwagę fakt, że zarówno Parlament, jak i obywatele UE domagali się co najmniej 60 % celów redukcji gazów cieplarnianych. Mimo tego, zagłosujemy w czwartek za raportem dotyczącym prawa klimatycznego w jego obecnej formie, ponieważ potrzebujemy prawa klimatycznego. Najważniejsze, że walka z globalnym ociepleniem staje się faktem – mówi europosłanka Róża Thun.

Debatę i głosowanie nad prawem klimatycznym zaplanowano w czwartek, 24 czerwca.

Europosłowie interweniują w sprawie kopalni Turów

W reakcji na bezwzględne łamanie przez rządzących przepisów, nieuwzględnianie argumentów naukowców i organizacji pozarządowych, a także brak dialogu z zagranicznymi partnerami 37 europosłów z 14 krajów napisało list do Komisji Europejskiej, w którym wnoszą o uruchomienie postępowania w sprawie uchybienia przez Polskę zobowiązaniom państwa członkowskiego.


Perspektywa odcięcia nawet 30 tys. ludzi od wody na pograniczu Polski, Czech i Niemiec staje się coraz bardziej realna, a to za sprawą decyzji w sprawie wydobycia węgla brunatnego w Turowie. Minister Klimatu i Środowiska przedłużył bowiem Polskiej Grupie Energetycznej koncesję na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża Turów do 2044 roku. Z powodu zanieczyszczeń emitowanych z pobliskiej elektrowni, w której spalany jest surowiec, tylko w 2017 roku zmarło ponad 100 osób.

„Instytucje europejskie muszą zająć mocniejsze stanowisko, kiedy łamie się prawo europejskie, szczególnie w kwestiach obszarów transgranicznych (…). Nadszedł czas, aby Komisja Europejska wykorzystała wszystkie dostępne instrumenty by chronić obywateli zamieszkujących narażone tereny (…). Dlatego też zwracamy się z wnioskiem o rozpoczęcie procedury naruszeniowej przeciwko Polsce (…), aby znaleźć skuteczne i trwałe rozwiązanie pomiędzy trzema krajami” – piszą europosłowie do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa i komisarza ds. środowiska Virginijusa Sinkevičiusa.

Wśród autorów listu jest trójka Polek: Róża Thun i Janina Ochojska z EPL oraz Sylwia Spurek z Grupy Zielonych.
Europosłanka Róża Thun tak komentuje całą sprawę: Znowu instytucje unijne muszą bronić Polski przed polskim rządem, tak jak w przypadku Rozpudy i Białowieży. Dolny Śląsk może stracić środki z Funduszu Transformacji. To się nazywa „miłość do Ojczyzny w wykonaniu PiS”.

Treść listu do pobrania poniżej:

Oprac. Biuro Prasowe Europosłanki Róży Thun

Fot za: nedu503, Pixabay

Róża Thun: protestujemy przeciwko planom zmniejszenia ŚPN

Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 wraz z aktywistami zaprotestowali dzisiaj (wtorek, 27 kwietnia) przeciwko planom ministerstwa Klimatu i Środowiska, zmierzającym do pomniejszenia obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz wyłączenia z niego terenu klasztoru na Świętym Krzyżu.

Na konferencji prasowej zorganizowanej w budynku Sejmu RP przekonywali, że strona społeczna jest w sprawie planów zmniejszenia terenu parku notorycznie ignorowana przez rząd. Łukasz Misiuna ze stowarzyszenia „Most” poinformował, że ministerstwo planuje wyłączyć część terenu z parku, twierdząc, że utracił on bezpowrotnie swoje wartości przyrodnicze i kulturowe, co zgodnie z opiniami ekspertów jest nieprawdą.

– Opracowaliśmy raport, w oparciu o zgodę ministra środowiska. Raport ten jednoznacznie potwierdza wszystkie wartości, ponadprzeciętnie wysokie, kwalifikujące ten teren do zachowania go w granicach parku narodowego – mówił Misiuna.

Róża Thun podkreśliła, że w XXI wieku, na świecie dominuje raczej tendencja do powiększania parków narodowych, a nie ich zmniejszania. – Precedens związany z odłączeniem części terenu ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego, byłby niezwykle niebezpieczny dla wszystkich tego typu obszarów w Polsce – dodała europosłanka.

Aktywiści ze stowarzyszenia „Most” zamierzają skierować sprawę zmian na terenie ŚPN do Komisji Europejskiej, ponieważ fragment, którego sprawa dotyczy, leży na obszarze „Natura 2000”, chronionym prawem unijnym.

Całość konferencji przeciwko zamiarom zmniejszenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego możesz obejrzeć tutaj: https://www.facebook.com/watch/?v=453009422657065

Oprac: MS. Fot: Jarosław Barański

Parlament Europejski za rewolucją w pakowaniu produktów!

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie dotyczące Nowego Europejskiego Planu Działania w sprawie  tak zwanej gospodarki o obiegu zamkniętym.

– Chcemy zielonej rewolucji i odważnych kroków ze strony Komisji Europejskiej, która robi przegląd Dyrektywy dot. opakowań pod koniec 2021 roku. Potrzebujemy ram prawnych, które będą stanowić jasne wytyczne dla biznesu i państw członkowskich w kierunku redukcji odpadów, ograniczenia użycia plastiku niedającego się przetworzyć, ograniczenia zbędnych opakowań i wzmocnienia praw konsumentów – podkreśla europosłanka Róża Thun, która pracowała nad sprawozdaniem.

W 2017 roku, tylko 42 % plastikowych opakowań było poddawane recyklingowi. Parlament Europejski chce, aby do 2030 roku wszystkie opakowania mogły nadawać się do ponownego użycia lub mogły być poddane recyklingowi. Liczy się także skład plastiku. Europosłowie są za tym, aby jak najwięcej plastiku było biodegradowalne lub utworzone z ekologicznych materiałów nie pochodzących z paliw kopalnych.

Warto również zwrócić uwagę, że w sprawozdaniu znajdują się zapisy prokonsumenckie, dotyczące wzmocnienia prawa do naprawy. Umożliwiają one łatwiejszą i tańszą naprawę produktów poprzez wydłużenie ich okresu gwarancyjnego, zapewnienie gwarancji na części zamienne oraz lepszy dostęp do informacji dotyczących żywotności produktu i możliwości jego naprawy.

Fot. za: www.pixabay.com