Róża Thun

Europosłanka

Platforma Obywatelska

 

 

RAPORT z 2 kadencji do ściągnięcia: http://admin.rozathun.pl/files/Podsumowanie_kadencji.pdf

 

 

#RÓŻAodKONKRETÓW, czyli

trzeba skupić się na konkretnych, wymiernych zmianach wzmacniających prawa konsumentów, bezpieczeństwo, zdrowie i komfort życia obywateli oraz swobodę komunikowania się w świecie cyfrowym.

 

• WALKA Z PODWÓJNĄ JAKOŚCIĄ PRODUKTÓW

Doprowadziłam do przyjęcia przez Parlament Europejski przepisów gwarantujących,że jakość i skład produktów sprzedawanych pod tą samą marką i w tym samym opakowaniu musi być identyczna niezależnie od kraju sprzedaży.

Dyrektywa zakazująca takich praktyk została przyjęta w komisji, w której pracuję w styczniu 2019 r.

• ZAKAZ GEOBLOKOWANIA

Przygotowałam prawo zakazujące dyskryminacji klientów sklepów internetowych w zależności od ich narodowości, miejsca pobytu oraz metody płatności.

Zakaz geoblokowanie wszedł w życie w całej UE od 3 grudnia 2018 r.

 •  POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH 

Przygotowałam przepisy wprowadzające obowiązkowe systemy bezpieczeństwa w samochodach chroniące pieszych i rowerzystów oraz system e-call, jako system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych.

Mój raport dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym został przyjęty przez  Parlament Europejski w lutym 2019 roku. a system e-call obowiązuje już od kwietnia 2018 r.

• ZNIESIENIE DODATKOWYCH OPŁAT ZA ROAMING I OBNIŻKA CEN POŁĄCZEŃ I SMS-ÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Doprowadziłam do likwidacji horrendalnych opłat za roaming i obniżenia o ok. 50% cen połączeń międzynarodowych.

Dodatkowe opłaty za roaming  zostały zniesione 15 czerwca 2017 r., a ceny połączeń i SMS-ów międzynarodowych zostaną obniżone w UE 15 maja 2019 r.

• WZMOCNIENIE PRAWA PASAŻERÓW KOLEI

Zapewniłam wspólnie z Elżbietą Łukacijewską i Markiem Plurą większe i bardziej sprawiedliwe odszkodowania za opóźnienia pociągów, pełną opiekę dla niepełnosprawnych na dworcach kolejowych oraz miejsca dla rowerów    w każdym pociągu.

Rozporządzenie, nad którym pracowałam zostało przyjęte przez Parlament Europejski w listopadzie 2018.

• WALKA O POPRAWĘ JAKOŚCI POWIETRZA I OCHRONĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Zwiększyliśmy presję na kraje członko- wskie, aby na serio rozpoczęły walkę ze smogiem oraz włączyliśmy się w obronę Puszczy Białowieskiej przed wycinką.

Poparłam rezolucję Parlamentu Europejskiego ws. Puszczy Białowieskiej w 2016 r. i głosowałam za nową dyrektywą dot. krajowych emisji zanieczyszczeń przyjęto w Parlamencie Europejskim w 2016 r. Wycinkę Puszczy udało się powstrzymać w 2018 r. dzięki ekologom i wyrokowi unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

POPARCIE DLA BUDŻETU UNIJNEGO DOBREGO DLA POLSKI

Głosowałam za propozycją Parlamentu Europejskiego dotyczącą budżetu unijnego na lata 2021-27. Chronimy przed cięciami środków dla Polski z powodu Brexitu.  Bronimy budżetu dla naszego kraju także przed cięciami z powodu łamania praworządności przez rząd PiS. Zaproponowaliśmy mechanizm zamrażania środków do czasu poprawy sytuacji.

 

 

 

#RÓŻAdlawartości, czyli

moje wsparcie dla takich wartości jak praworządność, demokracja, rządy prawa, tolerancja, otwartość. Budowa wspólnoty - proeuropejskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz budowa silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej, pomimo jej niszczenia przez rząd PiS.  

 

• OBRONA PRAWORZĄDNOŚCI W POLSCE

Konsekwentnie głosowałam za rezolu- cjami Parlamentu Europejskiego wzywającymi rząd PiS do wycofania się z niszczenia sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego, niezależnych me- diów i łamania Konstytucji.

• WALKA z NEOFASZYZMEM   I MOWĄ NIENAWIŚCI

Przygotowałam rezolucję wzywającą kraje członkowskie do zdecydowanej walki z grupami neofaszystowskimi, z mową nienawiści oraz gloryfikowa- niem postaw ksenofobicznych  w me- diach publicznych.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego przygotowana przeze mnie przyjęta w Parlamencie Europejskim w 2018 roku.

• WZMOCNIENIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W POLSCE

Współtworzyłam program unijny „Prawa i Wartości”, który od 2021 r. zapewni organizacjom pozarządowym 1,8 mld euro na rozwój i promocję wartości europejskich wśród obywateli

Program został wynegocjowany z państwami członkowskimi   w marcu 2019 r, i zostanie wkrótce przyjęty przez Parlament Europejski.

• POKAZUJĘ W BRUKSELI OBYWATELSKĄ, PROUNIJNĄI DEMOKRATYCZNĄ POLSKĘ

Doprowadziłam do przyznania Europejskiej Nagrody Obywatelskiej Komitetowi Obrony Demokracji oraz Stowarzyszeniu Drogami Tischnera z Łopusznej. Zorganizowałam wystawę „Puls polskiej ulicy” we wrześniu 2018 r. pokazującą skalę obywatelskich protestów w obronie demokracji i wartości europejskich w naszym kraju..

 

 

RÓŻA THUN - WPŁYWOWA POLKA W UNII EUROPEJSKIEJ

Współtworzyła Studencki Komitet Solidarności w Krakowie pod koniec lat 70-tych.  Od ponad 30 lat działa na rzecz integracji Polski z Unią Europejską.

Jako prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, współorganizowała kampanię referendalną  za wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku.

Od 2009 roku europarlamentarzystka  z ramienia Platformy Obywatelskiej. Jest członkinią Europejskiej Partii Ludowej, największej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim, mającej decydujący głos w spra- wach funkcjonowania Unii. W 2014 roku w okręgu wyborczym Małopolsk i Świętokrzyskie uzyskała 5 wynik w skali kraju.

Czterokrotnie nagrodzona tytułem MEP Awards, dla najlepszego europosła roku.Uhonorowana Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2013 roku. Uznana w 2018 roku Osobowością Polskiej Gospodarki Cyfrowej. W 2015 roku otrzymała brązowy medal zasługi dla Małopolski.

Zna 4 języki obce: angielski, francuski, niemiecki i włoski

 

 

RAPORT z 2 kadencji do ściągnięcia: http://admin.rozathun.pl/files/Podsumowanie_kadencji.pdf