Róża Thun

Europosłanka

Platforma Obywatelska

Zakupy Bez Granic! Koniec z geoblokowaniem!

3 grudnia weszło w życie unijne rozporządzenie dot. zakazu geoblokowania, nad którym w PE pracowała Róża Thun. To prawdziwa strefa SCHENGEN ON-LINE!
Koniec z dyskryminacją w zakupach on-line. Bez blokad ze względu na narodowość, miejsce pobytu oraz kraj wydania karty płatniczej!

Wszystkie najważniejsze informacje poniżej!

Czytaj dalej

I. WAŻNE DLA KONSUMENTÓW:

Zakaz geoblokowania oznacza zakupy on-line bez dyskryminacji ze względu na narodowość, miejsce pobytu oraz miejsce, gdzie się właśnie znajdujemy. Konsument zawsze będzie traktowany identycznie jak lokalny (krajowy) nabywca

W praktyce oznacza to:

a) Zakaz automatycznego przekierowywania na „polską wersję” strony internetowej tej samej firmy z innymi warunkami zakupu (cena)

b) Zakaz odmowy przyjęcia zapłaty kartą kredytową wydaną w Polsce. (Jeśli dany przedsiębiorca akceptuje płatność kartą w ogóle)

c) Konsument on-line musi mieć identyczne prawa jak konsument off-line, a kiedy robimy zakupy w zagranicznych fizycznych sklepach nikt nie każe nam okazywać dowodu osobistego.

d) Dostawa produktu musi odbywać się na takich samych warunkach dla wszystkich konsumentów

II. WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

Zakaz geoblokowania:

a) Nie oznacza to konieczności dostarczenia produktów każdemu konsumentowi – Przedsiębiorca sam decyduje do jakich krajów dostarcza produkt. Natomiast jeśli gdzieś nie dostarcza, to nie może odmówić sprzedaży w ogóle. wtedy konsument sam organizuje sobie dostawę towaru.

b) Przepisy nie zmuszają przedsiębiorców do oferowania produktów (wchodzenia na rynki poza granicami własnej działalności). Zakazują jedynie dyskryminacji konsumentów.

c) Przedsiębiorcy nadal mają swobodę w określaniu zasad korzystania ze swoich ofert on-line. Ale jeśli konsument z innego kraju będzie chciał dokonać zakupu musi być traktowany w ten sam sposób – te same warunki dostawy, akceptacja tych samych kart wydanych w innym kraju.

d) Zakaz geoblokowania dot. także korzystania z niektórych usług (cyfrowe np. chmury obliczeniowe, hosting albo fizyczne jak koncerty, muzea, wydarzenia sportowe, usługi hotelowe, wypożyczanie samochodów)

e) Z zakazu geoblokowania mogą także skorzystać mali przedsiębiorcy jeśli kupują na własny użytek a nie w celu odsprzedaży.

III. DALSZE KROKI:

Do 23 marca 2020 roku, Komisja ma obowiązek przeanalizować czy zakres tego rozporządzenia nie powinien zostać jeszcze rozszerzony o wszystkie usługi objęte prawami autorskimi oraz inne sektory gospodarcze takie jak audiowizualny czy transportowy.

IV. GDZIE ZNAJDZIEMY INFORMACJĘ PO POLSKU INFORMACJĘ dot. ZAKAZU GEOBLOKOWANIA:

- dla konsumentów na stronie KE:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/e-commerce-eu-how-you-can-make-most-out-it-consumer

- dla przedsiębiorców na stronie KE:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ending-unjustified-geoblocking-short-guide-online-traders

- obszerny dokument „Pytania i odpowiedzi” na stronie KE:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geo-blocking-regulation-questions-and-answers

Zobacz również