Róża Thun

Europosłanka

Platforma Obywatelska

Numer 112: Róża Thun pyta, Komisarz odpowiada

Róża Thun zaniepokojona słabą promocją numeru 112 w UE.
KE przyznaje, że nie jest zadowolona z wysiłków państw członkowskich.

Do 7 grudnia trwają konsultacje społeczne dot. ram regulacyjnych w zakresie łączności elektronicznej, w tym numeru 112.

Czytaj dalej

3 listopada br. Róza Thun otrzymała odpowiedź Komisji Europejskiej /a dokładnie Komisarza ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa Gunthera Oettingera/ na jej pytanie dotyczące zwiększania świadomości społecznej na temat europejskiego numeru alarmowego 112.

Europosłanka w pisemnym zapytaniu zwracała uwagę na kilka kluczowych kwestii związanych z promocją nr 112, a mianowicie:

- badania Eurobarometru wskazują, że nadal tylko 27% Europejczyków jest świadoma, że może skorzystac z nr 112 w każdym z państw europejskich.

- należy dążyć, zgodnie z zapisami rezolucji PE w sprawie usługi powszechnej i numeru alarmowego, aby w 2020 roku ponad 80% obywateli UE miało świadomość korzystania z nr 112.

- jest potrzeba wykorzystania funduszy unijnych w działania informujące o numerze 112. Potrzeba do tego zmian w dyrektywie o usłudze powszechnej.

Pełną treść pytania Róży Thun znajdziesz tutaj.

W odpowiedzi Komisarza czytamy między innymi, że:

- Komisja Europejska przyznaje, że postępy w upowszechnianiu "usługi nr 112" są niezadowalające, aczkolwiek odpowiedzialność spoczywa głównie na państwach członkowskich

- do mierzenia postępów uruchomiono mechanizm "kluczowych wskaźniki skuteczności działania", który daje możliwość ustanowienia punktów odniesienia i określania najlepszych praktyk w zwiększaniu świadomości.

- Komisja zwraca także uwagę na trwające konsultacje społeczne na temat oceny i przeglądu ram regulacyjnych w zakresie łączności elektronicznej. Dotyczą one także funkcjonowania nr 112.

Formularz konsultacji, trwających do 7.12.2015 r., można znaleźć pod adresem:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-evaluation-and-review-regulatory-framework-electronic-communications

Pełną treść odpowiedzi Komisarza Oettingera znajdziesz tutaj.