Róża Thun

Europosłanka

Platforma Obywatelska

Róża Thun otrzymała nagrodę POLONICUS

Akwizgran 10 maja, Sala Koronacyjna Karola Wielkiego
10 maja podczas uroczystej ceremonii w Sali Koronacyjnej Karola Wielkiego w Akwizgranie zostały wręczone nagrody POLONICUS 2014

Polonia europejska we współpracy z Europejską Unią Wspólnot Polonijnych już po raz szósty wręczyła swoją nagrodę POLONICUS osobistościom, które swoją postawą, działaniem i zaangażowaniem, wzbudziły podziw Polonii i jej europejskich przyjaciół. Nagrodę POLONICUS wspiera aktywnie polska dyplomacja i Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj dalej

Róża Thun została doceniona za ustawiczne zaangażowanie w działalność na rzecz wzmocnienia integracji europejskiej, zarówno poprzez dialog jak i konkretne przedsięwzięcia. Według kapituły działalność Róży Thun służy zarówno idei wspólnej Europy jak i dobremu imieniu wszystkich Polaków w całej Europie.

 

Dotychczas laureatami nagrody byli m.in.:

prof. Władysław Bartoszewski,

prof. Jerzy Buzek,

prof. Norman Davies,

Krystyna Janda,

Andrzej Wajda.

 

W tym roku nagrodę otrzymali również: Andżelika Borys, senator Barbara Borys-Damięcka oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska.

Idea nagrody Polonicus - Maksyma nagrody Polonicus jest odzwierciedleniem starej prawdy – powinniśmy się wzajemnie szanować, a wtedy i inni nas szanować będą. Polonicus skierowany jest do osób budujących własną pozycję społeczną i materialną, z jednoczesnym pogłębianiem narodowych akcentów. Wyróżnia propagatorów krzewienia polskich wartości oraz ich promocji w Europie. Nagrodą tą Polonia odznacza tych, którzy są dla niej ważni ze względu na twórczość, działalność na rzecz jej jednoczenia oraz działania na rzecz europejskiej integracji i budowania pozytywnego obrazu Polaków na świecie.

Patronaty nagrody Polonicus - Nagroda Polonii Polonicus początkowo odbywała się pod patronatem Kongresu Polonii Niemieckiej oraz Konwent Organizacji Polskich w Niemczech. Od roku 2012 nagroda nabrała charakteru europejskiego i obecnie objęta jest patronatem EUWP – Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Patronem personalnym dwóch pierwszych edycji nagrody Polonicus był Ambasador RP w Berlinie dr Marek Prawda, a od roku 2011 patronat ten objął marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

Zobacz również