Róża Thun

Europosłanka

Platforma Obywatelska

Koniec z kryterium najniższej ceny

Reforma zamówień publicznych przyjęta!
Reforma zamówień publicznych, nad którą przez ostatnie dwa lata pracowała Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, została przyjęta podczas głosowania plenarnego Parlamentu Europejskiego w dniu 15 stycznia.

Z punktu widzenia Polski najważniejszą zmianą będzie odejście od kryterium najniższej ceny. Rozstrzygając przetarg, władze publiczne będą teraz mogły wziąć pod uwagę przede wszystkim jakość oferowanych dostaw, robót budowlanych czy usług, rzetelność wykonawcy, a także inne czynniki, takie jak np. korzyści społeczne czy wpływ na środowisko.

Czytaj dalej

Kryterium najkorzystniejszej ekonomicznie oferty sprawi, że organ zamawiający będzie mógł wybrać wykonawcę niekoniecznie oferującego najniższą cenę, ale gwarantującego także odpowiednią jakość w relacji do ceny. Nowe przepisy sprawią, że pieniądze publiczne będą skuteczniej wydatkowane z korzyścią dla wykonawców i społeczeństwa.


 

Udało się zlikwidować anachroniczne kryterium najniższej ceny.

- Zamiast niego dyrektywa wprowadza, jako kryterium, ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, która będzie obejmowała najlepszą relację: jakości do ceny. Musimy pilnować, aby pieniądze publiczne były dobrze wydawane, nie zawsze najtańsza oferta w ostatecznym rozrachunku jest najlepsza. Cena dalej będzie ważnym elementem branym pod uwagę przy ocenie ofert – Róża Thun, członki komisji rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów.

 

Główne zmiany:

  • 1. Zniknie kryterium najniższej ceny. najniższa cena nie będzie już traktowana jako główne kryterium przy zamówieniach publicznych.

  • 2. Podwykonawstwa. Zamówienie może być dzielone na części tak, aby więcej MŚP uzyskało do nich dostęp.

  • 3.Uproszczenie przepisów. Mali przedsiębiorcy zostają zwolnieni z dostarczania różnego rodzaju dokumentów przed przystąpieniem do procedury. Będą za to mogli otrzymać informację i przystąpić do przetargu drogą elektroniczną.

 

 

Źródło:

Biuro Prasowe EPL

Katarzyna Klaus +32484138359