Róża Thun

Europosłanka

Platforma Obywatelska

Koniec sporu o polskie pielęgniarki

Parlament Europejski przyjął kluczową dyrektywę
Dzięki dyrektywie uznawanie kwalifikacji w Unii Europejskiej stanie się prostsze i szybsze. Nowe przepisy nie tylko ułatwią znalezienie pracy na rynku wewnętrznym, ale mają ogromne znaczenie szczególnie dla polskich pielęgniarek i położnych.

Europosłowie przyjęli zapis wprowadzający automatyczne uznawanie kwalifikacji zawodowych, m.in. polskich pielęgniarek.

Czytaj dalej

- Tą dyrektywą ułatwiamy mobilność obywateli i podejmowanie pracy zagranicą. Zwłaszcza czasowej. Dzięki europejskiej karcie zawodowej załatwienie wszystkich formalności będzie dużo łatwiejsze i co najmniej 2 razy szybsze niż do tej pory. Będzie można ją wyrobić jeszcze przed wyjazdem zagranicę a dzięki skorzystaniu z elektronicznego systemu wymiany informacji (IMI) pomiędzy krajami członkowskimi cały proces uznawania kwalifikacji przebiegnie bardzo szybko – skomentowała eurodeputowana Róża Thun (PO). Np. kwalifikacje zawodowe wszystkich polskich pielęgniarek i położnych będą uznawane na takich samych zasadach jak wszystkich innych pielęgniarek w Unii Europejskiej (dotyczy około 250 tyś pielęgniarek oraz około 40 tysięcy położnych).

 

Przyjęta dzisiaj dyrektywa stanowi odpowiedź na potrzeby państw członkowskich, w których występuje rosnący niedobór wykwalifikowanej siły roboczej, w szczególności w służbie zdrowia, w sektorze edukacji, a także w sektorach rozwijających się, takich jak budownictwo lub usługi dla przedsiębiorstw. Dokument przewiduje m.in. dobrowolne wprowadzenie Europejskiej Karty Zawodowej dla niektórych profesji, umożliwienie wykonywania zawodu w innym państwie członkowskim dzięki częściowemu dostępowi do zawodu, uaktualnia minimalne wymogi kształcenia czy wprowadza system wczesnego ostrzegania dla zawodów medycznych.

 

Źródło: Biuro Prasowe EPL