Róża Thun

Europosłanka

Platforma Obywatelska

Ile Małopolska zyskuje?

Polska z funduszy UE otrzyma najwięcej
W nadchodzących Wieloletnich Ramach Finansowych w tzw. polskiej kopercie znajdzie się ponad 105,8 miliarda euro. W następnych latach Polska otrzyma 72,9 miliarda euro w ramach polityki spójności oraz 28,5 miliardów euro w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Za głosowało 537 posłów, przeciw było 126, od głosu wstrzymało się 19 osoby.

Dzisiejsze głosowanie kończy długi proces przyjmowania wieloletniego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Polska stała się największym w historii beneficjentem funduszy UE.

Czytaj dalej

Pula dla Polski na lata 2014-2020 urośnie we wszystkich częściach budżetu.  Na politykę spójności przekazane zostanie  72,9 mld EUR, w budżecie na lata 2007-13 było to 69 mld EUR. Z kolei w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Polska otrzyma 28,5 mld EUR (wcześniej było to 26,9 mld EUR). Jednym słowem, Polska wynegocjowała rekordowo wysoką kwotę wsparcia. A co jest równie ważne, mamy bardzo dobre warunki wydatkowania tych pieniędzy.

Z tego budżetu dla Małopolski w ramach regionalnego programu operacyjnego przypadnie aż 2 875,5 (w mln EUR). To drugi co do wielkości program regionalny w Polsce. Świętokrzyskie otrzyma 1 363,2.

Na co zostaną wydane pieniądze w Małopolsce? Ogółem zainwestowane zostanie w Małopolsce (wkład unijny wraz  z wkładem krajowym) 3 429 411 767 EUR. Środki skierowane zostaną (wg wielkości alokacji, od najwyższej) na infrastrukturę transportową, politykę energetyczną przyjazną środowisku, na rozwój gospodarki opartej na wiedzy, pobudzanie gospodarki Małopolski, wzmocnienie rynku pracy, rewitalizację przestrzeni, spójność społeczną, podnoszenie kompetencji mieszkańców regionu, ochronę środowiska naturalnego, cyfryzację i dziedzictwo regionalne.