Aktualności

Jednolity Rynek Cyfrowy źródłem wzrostu
18-02-2015
I NOWYCH MIEJSC PRACY. „Building Blocks of Ubiquitous Digital Single Market”. Technologie cyfrowe umożliwiają powstanie nowych, przełomowych modeli biznesowych. N...
Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i ...
09-02-2015
Wokół uchwalonej ostatnio przez Sejm ustawy ws. ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, powstało w...
Jednolity rynek cyfrowy – przyspieszamy
22-01-2015
Róża Thun szefową grupy roboczej w PE. Walczymy przeciwko barierom i blokadom. Musimy mocniej konkurować z potęgami światowymi. Grupa robocza w PE startuje 2 marca.
To warto wiedzieć
14-01-2015
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POLSKI.Ile dostajemy? Ile wpłacamy?