Aktualności

A gdyby nie było Unii Europejskiej?
07-05-2015
Obejrzyj!
Legia Honorowa dla Róży Thun
05-05-2015
List od Ambasadora Republiki Francuskiej. List od Ambasadora Republiki Francuskiej Jego Ekscelencji Pierre Buhler.
System eCall przyjęty przez Parlament Europejski
29-04-2015
Numer 112 uratuje życie wielu pasażerom i kierowcom!. Rozporządzenie zobowiązuje producentów do instalowania tego systemu pokładowego we wszystkich nowych samocho...
Drugie spotkanie Grupy Roboczej
24-04-2015
ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego pod przewodnictwem Róży Thun. We Wtorek 14 kwietnia 2015r. odbyło się drugie spotkanie Grupy Roboczej ds. Jednolitego rynku Cyfrow...
Weź udział!
23-03-2015
Róża Thun pracuje nad opinią Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PE. Uprzejmie proszę o nadesłanie odpowiedzi drogą mailową lub pocztową do dnia 27 m...
Start negocjacji – Jednolity Rynek Telekomunikacyjny
12-03-2015
ROAMING - NEUTRALNOŚĆ SIECI - PRAWA KONSUMENCKIE. Rozpoczynamy negocjacje z Prezydencją łotewską w sprawie rozporządzenia o Jednolitym Rynku Telekomunikacyjnym.