Aktualności

Weź udział!
23-03-2015
Róża Thun pracuje nad opinią Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PE. Uprzejmie proszę o nadesłanie odpowiedzi drogą mailową lub pocztową do dnia 27 m...
Start negocjacji – Jednolity Rynek Telekomunikacyjny
12-03-2015
ROAMING - NEUTRALNOŚĆ SIECI - PRAWA KONSUMENCKIE. Rozpoczynamy negocjacje z Prezydencją łotewską w sprawie rozporządzenia o Jednolitym Rynku Telekomunikacyjnym.
Pierwsze spotkanie Grupy Roboczej za nami
06-03-2015
Jednolity Rynek Cyfrowy. W poniedziałek (2.03.2015) odbyło się inauguracyjne spotkanie Grupy Roboczej ds. Jednolitego rynku Cyfrowego pod przewodnictwem Róży Thun...
Róża Thun na czele zmian na rynku cyfrowym w Europie!
02-03-2015
Rusza nowa Grupa Robocza Parlamentu Europejskiego ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego. – Będzie to platforma pogłębionej dyskusji, o konkretnych kwestiach dotyczących...
Redaktor Bartłomiej Zapała
26-02-2015
Laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej. Wczoraj w Brukseli odbyło się wręczenie dyplomów laureatom Europejskiej Nagrody Obywatelskiej. Kandydaturę znakomite...
Jednolity Rynek Cyfrowy źródłem wzrostu
18-02-2015
I NOWYCH MIEJSC PRACY. „Building Blocks of Ubiquitous Digital Single Market”. Technologie cyfrowe umożliwiają powstanie nowych, przełomowych modeli biznesowych. N...