Aktualności

EPL News

Listopad 2020

Jedni mówią, że Unia nie działa skutecznie, a inni, że wtrąca się w nie swoje sprawy. Co Unia Europejska robi, co może, a co nie jest w jej gestii wyjaśniam tu.