Europosłowie naciskają na KE:

Regulacje dotyczące jednolitych ładowarek są potrzebne natychmiast.