2020 Październik

Róża Thun gościnią Zielonego Poranka gazeta.pl

Róża Thun, eurodeputowana z Europejskiej Partii Ludowej (EPL) była gościnią Zielonego Poranka Gazeta.pl. W rozmowie z Patrykiem Strzałkowskim komentowała poparcie przez Parlament Europejski tzw. Prawa Klimatycznego. Wraz z większością PE – ale mniejszością swojej własnej frakcji – Thun głosowała za celem ograniczenia emisji CO2 do 2030 roku o 60 proc., co jest bardziej ambitne niż propozycja Komisji Europejskiej. 

– Głosowałam, żeby do 2050 roku Europa była kontynentem neutralnym emisyjnie, a do 2030 ograniczyć emisje o 60 proc. – powiedziała. Przyznała, że większość jej frakcji głosowała za 55 proc. ograniczeniem emisji, ale większość Parlamentu chciała celu ambitniejszego. Zwróciła uwagę, że to, co przegłosował parlament, nie jest jeszcze ostatecznym kształtem prawa – teraz musi porozumieć się Rada, czyli przedstawiciele rządów poszczególnych państw. Zaś cel uchwalony przez parlament to sygnał do Rady.

Europosłanka przyznała, że rosnąca świadomość zagrożenia kryzysem klimatycznym i protesty, w tym młodzieżowe strajki klimatyczne, wpływają na przyspieszenie działań w Unii Europejskiej. – Na bardzo wiele osób wpływa ten wyraźny głos młodych, którzy wychodzą na ulice, którzy do nas piszą. Skandalem byłoby nie słuchać tego głosu. Cieszę się, że większość PE traktuje ten głos bardzo poważnie – powiedziała. – Żałuję, że to przyspieszenie jest tak późno. Sama też pewnie należę do ludzi, którzy za późno się zaangażowali – stwierdziła.

Thun ostro skrytykowała postępujący przekop Mierzei Wiślanej, który – jak mówiła – jest zarówno szkodliwy dla środowiska, jak i bezsensowny ekonomicznie. – Nie ma analiz, które by pokazywały, że ten przekop się opłaci. Dla kwestii bezpieczeństwa też się nie opłaca – powiedziała. – A dla środowiska ten przekop jest niezwykle niebezpieczny, dla całego Zalewu to niebezpieczny projekt – dodała. 

Europosłanka stwierdziła, że z takimi projektami „nigdy nie trzeba się godzić” i do końca robić co się da, by je powstrzymać. 

Całą rozmowę z Różą Thun możesz obejrzeć tutaj:

https://next.gazeta.pl/next/7,172392,26381484,zielony-poranek-gazeta-pl-roza-thun-goscinia-patryka-strzalkowskiego.html

Źródło: gazeta.pl

Fot: Printscreen z  programu

Róża Thun: Walka z globalnym ociepleniem staje się faktem

W środę, 7 października Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 60 % do 2030 roku.

Kilka tygodni temu Komisja Europejska zaproponowała podniesienie celu redukcji emisji w ciągu najbliższej dekady o 55 % (w porównaniu z rokiem 1990). Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego opowiedziała się za nieco wyższym ograniczeniem emisji (60%), a część europosłów postulowała nawet, aby ustalić redukcję w 2030 r. na poziomie 65 %.

W środę (7 października) większość w parlamencie ostatecznie poparła wersję zaproponowaną przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego. – Walka z globalnym ociepleniem staje się faktem. Wprawdzie dla 65 % nie udało się osiągnąć koniecznej większości, ale ambitne 60 % jako cel redukcji emisji do 2030 roku jest! – informuje europosłanka Róża Thun.

Za rezolucją głosowało 392 posłów, przeciw było 161, a 142 wstrzymało się od głosu.

Fot.za:www.pixabay.com

Sesja PE: Głosowanie nad prawem klimatycznym

Parlament Europejski podczas sesji plenarnej przyjmie stanowisko w sprawie prawa klimatycznego (Climate Law). Jest to rozporządzenie, które określa przyszłe cele klimatyczne UE, w tym główny cel neutralności klimatycznej w 2050 roku oraz ścieżkę dojścia do tego celu. Krótkoterminowo, najważniejszym zapisem jest cel redukcji emisji CO2 do 2030 r., który Komisja Środowiska PE ustaliła na 60% redukcji w stosunku do roku 1990. Grupa EPL opowiada się za bardziej realistycznym celem redukcji o 55% – zgodnym z propozycją Komisji Europejskiej. Taka redukcja, przy odpowiednim poziomie finansowania sprawiedliwej transformacji, pozwoli na zachowanie wzrostu gospodarczego oraz tworzenie nowych miejsc pracy w UE.

Debata plenarna: wtorek, 6 października, godz. 15:00, Parlament Europejski, Bruksela.

Głosowanie plenarne (tekst końcowy):  środa, 7 października, godz. 17:15, Parlament Europejski, Bruksela

Źródło: www.eppgroup.eu

Fot. za: www.pixabay.com