Róża Thun: Potrzebujemy natychmiast konkretnych rozwiązań

Komisji Europejska przekroczyła termin na przedstawienie propozycji przepisów dotyczących ujednolicenia ładowarek.