Aktualności

Europejskie Forum Żywności zaczyna działalność!

Róża Thun jego współinicjatorką i pierwszą przewodniczącą – „Naszą ambicją jest kształtowanie debat politycznych wokół zrównoważonej produkcji żywności, ochrony konsumentów, jakości żywności i ochrony środowiska.”


Bruksela,  5 listopada 2019 r.

Dziś w Brukseli rozpoczęło działalność Europejskie Forum Żywności (EFF – European Food Forum). Pięcioro europosłów założycieli (Róża Thun z EPL, Clara Aguilera (S&D), Irene Tolleret (Renew Europe), Asim Ademov (EPP) oraz Brando Benifei (S&D) podpisało dzisiaj statut organizacji. Celem EFF jest inicjowanie publicznej debaty oraz szukanie rozwiązań zmierzających do stworzenia skutecznej i sprawiedliwej polityki żywnościowej.

Polka na czele organizacji

Na czele organizacji stanie Europosłanka z Krakowa Róża Thun, która zajmuje się kwestiami podwójnej jakości produktów w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Europejskie Forum Żywności ma skupiać decydentów politycznych, wszystkie podmioty zaangażowane w system produkcji i dystrybucji żywności, organizacje pozarządowe, naukowców i uczelnie.

Cel: szukanie dobrych rozwiązań w złożonym systemie

Inicjatywa pięciorga europosłów stawia za cel, poprzez poszerzony dialog, znalezienie rozwiązań problemów istniejących w sektorze żywnościowym. Chodzi o kompleksowe podejście do kwestii systemu, który obejmuje takie zagadnienia jak: ochrona praw konsumentów, zdrowie, bezpieczeństwo i jakość żywności, ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, polityka rolna oraz rozwój gospodarczy.

Wsłuchać się dokładniej w opinie i pomysły

Europejskie Forum Żywności jest otwarte dla wszystkich podmiotów związanych z szeroko rozumianą polityką żywnościową w UE – od europosłów, rolników i ich zrzeszeń, firm produkujących żywność zaczynając, poprzez firmy dystrybuujące żywność, europejskich i krajowych stowarzyszeniach i organizacjach sektorowych a kończąc na organizacjach pozarządowych w tym organizacjach konsumenckich.

Jak dołączyć ?

Wszystkie podmioty zainteresowane włączeniem się w działalność Europejskiego Forum Żywności mogą już od dzisiaj wysyłać zgłoszenia do sekretariatu Forum info@europeanfoodforum.eu.

10 grudnia br. odbędzie się w Parlamencie Europejskim wydarzenie inaugurujące działalność Forum. Więcej informacji nt. tego spotkania będzie wkrótce dostępne na stronie www.europeanfoodforum.eu i w sekretariacie Forum. 

Jakość żywności – problem jak najbardziej realny

Wg badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską w 2018 roku z inicjatywy Europosłanki Róży Thun, 9% porównywalnych produktów różniło się składem chociaż opakowanie były identyczne. Natomiast kolejne 22% produktów o różnym składzie miało podobne opakowania. Wg badań przeprowadzonych przez UOKIK, aż 30 % konsumentów wierzy, że istnieją różnice w jakości żywności w Polsce i krajach zachodnich. Polski regulator także przeprowadził swoje badania wg których istotne różnice dotyczyły m.in.: serków Almette z ziołami, czekolady Milka z orzechami i napoju FuzeTea.

Róża Thun (Grupa EPL, Polska) o nowej inicjatywie

Naszą ambicją jest kształtowanie debat politycznych wokół zrównoważonej produkcji żywności, ochrony konsumentów, jakości żywności i ochrony środowiska. Zapraszamy zainteresowane strony do przyłączenia się do inicjatywy i wspólnego omawiania jednego z najciekawszych tematów dla obywateli Unii. Europejskie Forum Żywności, będzie wyjątkową platformą do szukania rozwiązań w kwestiach związanych z polityką żywnościową.

Europejskie Forum Żywności w skrócie:

Misja

Europejskie Forum Żywności jest nowym niezależnym, bezstronnym forum, którego celem jest promowanie otwartego dialogu na temat zrównoważonych systemów żywnościowych między posłami do Parlamentu Europejskiego, decydentami, podmiotami łańcucha dostaw żywności, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, badaczami, środowiskiem akademickim i innymi instytucjami publicznymi. Europejskie Forum Żywności samo nie zajmuje stanowiska w konkretnych kwestiach politycznych.

Kluczowe cele:

• Stawić czoła wyzwaniom i nowym trendom związanym z transformacją systemu żywności w UE, w tym takim zagadnieniom jak ochrona konsumentów i zdrowie publiczne, jakość i bezpieczeństwo żywności, zmiany klimatu, rolnictwo, rybołówstwo, produkcja i wzrost gospodarczy

• Słuchać uważniej i szybciej reagować na obawy i aspiracje europejskich konsumentów

• Wykorzystać zbiorową wiedzę i doświadczenie podmiotów w systemie żywnościowym, aby zmodernizować politykę żywnościową UE.

Więcej informacji:

Biuro Europejskiego Forum Żywności: info@europeanfoodforum.eu

Biuro Europosłanki Róży Thun w Krakowie: tel. + 12 428 29 29, + 48 797 185 759, biuro@rozathun.pl

Wstępny raport Komisji Śledczej ds. Pegasusa gotowy [LINK]
16-11-2022
8 listopada br poznaliśmy tekst wstępnego raportu Komisji Śledczej Parlamentu...
Konkurs „Odnówmy Europę”
14-12-2021
Jeśli interesuje cię polityka europejska, a swoją przyszłość wiążesz z pracą ...