2019 Kwiecień

Nie daj się oszukać, czyli fakty o podwójnej jakości produktów.

Kraków 28.04.19 r.

Róża Thun i większość europosłów delegacji PO-PSL zagłosowali 17 kwietnia przeciwko dyrektywie ws. lepszego egzekwowania i unowocześnienia przepisów UE dotyczących ochrony konsumenta, ponieważ nie rozwiązuje ona zasadniczego problemu podwójnej jakości produktów. 

W trakcie prac w Komisji Parlamentarnej (ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów) Róży Thun udało się wprowadzić bezwzględny zakaz umieszczania produktu gorszego jakościowo w takim samym opakowaniu. Nikt z europosłów PiS nie brał udziału w tych pracach, wśród ponad 430 zgłoszonych poprawek nie było ani jednej zgłoszonej przez przedstawiciela PiS. (Poprawki: https://bit.ly/2PBZFmMhttps://bit.ly/2ILroRl)

Niestety tekst przyjęty później przez Radę, przy braku sprzeciwu przedstawiciela rządu polskiego, zniszczył tę propozycję. Żaden europoseł PIS nie brał także udziału w ostatecznym głosowaniu w w/w Komisji PE.

Europosłowie Platformy do końca walczyli by to zmienić i zebrali ponad 100 podpisów europosłów z 25 krajów pod poprawką dającą bardzo mocną gwarancję dla konsumentów, mówiącą o bezwzględnym, powszechnym zakazie umieszczania produktu gorszego jakościowo w takim samym opakowaniu.

Ostatecznie wniosek upadł. Udało nam się jednak wprowadzić zapis o obowiązkowym przeglądzie tej dyrektywy. To daje dużą szansę na jej poprawienie: poparcie dla propozycji Róży Thun upadło zaledwie 36 głosami (na 751 posłanek i posłów), to oznacza możliwość zdobycia większości przy spokojnym procedowaniu, bez presji czasowej spowodowanej końcem kadencji.

Na czym polega zasadnicza różnica pomiędzy tym za czym głosował PiS, a o co walczyła Platforma:

PO

Proponowała uznanie praktyki pakowania produktu gorszej jakości (nie ważne, czy różnica jest istotna, czy nieistotna) do takiego samego lub łudząco podobnego opakowania za nieuczciwą w każdych okolicznościach. Gdyby tak się stało, konsument nie musiałby nic udowadniać, byłby bezwzględny zakaz stosowania podwójnej jakości produktów.

PiS

Wersja za która zagłosowało PiS oznacza, że konsument będzie miał prawo się skarżyć jeśli produkt różniący się (ale tylko w sposób istotny) będzie zapakowany w identyczne opakowanie (ale nie zakazuje łudząco podobnego opakowania), pod warunkiem, że za zróżnicowaniem produktów „nie przemawiają (…) uzasadnione i obiektywne czynniki”. Lista takich obiektywnych i uzasadnionych czynników jest otwarta, nieokreślona, w związku z tym producenci będą mogli dalej stosować praktyki podwójnej jakości produktów tłumacząc, że są one uzasadnione.

W efekcie przyjęcia dyrektywy w wersji promowanej przez PiS, polski konsument nadal może być dyskryminowany. Nadal kupujący sami będą musieli skarżyć producentów. A ponieważ mamy w przyjętej głosami PiS dyrektywie otwartą listę uzasadnionych i obiektywnych czynników dopuszczających różnice, producenci z łatwością znajdą furtkę by nadal stosować praktyki podwójnej jakości produktów.

Nowe prawo zakłada zatem, że na półkach nadal mogą pojawiać się produkty różnej jakości zapakowane tak samo, lub łudząco podobnie, a konsument za każdym razem będzie musiał udowadniać, że został oszukany i aby to zrobić musi z własnej inicjatywy przejść przez czasochłonną procedurę bez gwarancji wygranej.

PiS kłamie mówiąc, że PO poparła stosowanie podwójnej jakości produktów. PO popierała ambitne rozwiązanie, które uniemożliwiałoby dyskryminowanie polskich konsumentów, natomiast sprzeciwiła się rozwiązaniu byle jakiemu. Natomiast PiS to byle jakie rozwiązanie poparło. Polacy na nim nie skorzystają. Głosowania nr 13 https://bit.ly/2DBOeX7

Wcześniej Róża Thun wywalczyła 800 tys. Euro w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów na badania porównawcze tysięcy produktów w całej UE.

Oświadczenie Róży Thun po głosowaniu: https://bit.ly/2ZJARxs

Więcej o działaniach Róży Thun ws. podwójnej jakości: https://bit.ly/2UMmFQS

1 spot wyborczy: Moja Europa

Deklaracja programowa Koalicji Europejskiej

Sukces! Urządzenia ratujące życie na wyposażeniu nowych samochodów!

Kraków/ Strasburg 16.04.19 r.

Celem nowych zapisów jest zwiększenie bezpieczeństwa pojazdów i redukcja wypadków.

“Możemy skorzystać z możliwości oferowanych przez nowe technologie i wyposażyć nowe samochody w urządzenia, które będą redukować liczbę ofiar wypadków drogowych. Skupiamy się przede wszystkim na pieszych i rowerzystach, czyli na najsłabiej chronionych użytkownikach dróg. To prawo w najbardziej bezpośredni sposób dotyczy życia i śmierci” – mówi Róża Thun, która negocjowała porozumienie w imieniu Parlamentu Europejskiego.

Dokument przewiduje wprowadzenie w nowych modelach samochodów niemal 30 nowych systemów bezpieczeństwa, które zdecydowanie zwiększą bezpieczeństwo na drogach UE i zmniejszą liczbę ofiar wypadków. Od maja 2022 roku takie systemy jak Inteligentny Asystent Prędkości, Automatyczne Hamowanie Awaryjne, wykrywanie pieszych i rowerzystów czy instalacje umożliwiające zamontowanie alkomatu odcinającego zapłon będą podstawowym wyposażeniem wszystkich nowych modeli samochodów. Modele już istniejące mają być wyposażane w podobnego typu systemu od maja 2024 roku.

Nie oznacza to jednak, że nowe systemy będą automatycznie ograniczały prędkość pojazdów. „Inteligentny Asystent Prędkości będzie informował kierowcę o przekroczeniu prędkości. Nie wprowadzamy żadnych ograniczników prędkości, a jedynie inteligentny system ostrzegania, którego celem będzie zwrócenie uwagi kierowcy na obowiązujące na trasie ograniczenia prędkości. Pozwoli to nie tylko na zwiększenie bezpieczeństwa ale także na unikniecie mandatu za przekroczenie prędkości” – podkreśliła Róża Thun.

W dalszej przyszłości autobusy i ciężarówki zostaną przebudowane tak aby zwiększyć widoczność pieszych i rowerzystów z kabiny kierowcy.

„Grupa EPL od zawsze opowiadała się za wsparciem nowoczesnych technologii. Przyjęte dziś nowe zasady są zdecydowanym krokiem w kierunku nowoczesności, bo otwierają drogę do produkcji w pełni zautomatyzowanych samochodów” – powiedziała Róża Thun. „Około 95% wszystkich wypadków jest spowodowanych błędem człowieka. Przyjęte dziś zasady mogą to ograniczyć i przyczynić się do spadku liczby ofiar wypadków poprzez  zastosowanie nowoczesnych technologii” –  dodała.

Źródło:http://www2.eppgroup.eu/pl/press-release/Urz%C4%85dzenia-ratuj%C4%85ce-%C5%BCycie-w-nowych-samochodach?usebuid=15337

#Wielki Wybór: Róza Thun wzywa Beatę Szydło do debat wyborczych!