Aktualności

Konferencja „Unia Europejska na rzecz wzmocnienia społeczeństwa europejskiego”

Róża Thun wraz z Instytutem Europeistyki UJ zapraszają na spotkanie poświęcone programowi finansowemu „Prawa i Wartości” .Wg propozycji PE, na ten program ma zostać przeznaczone ponad 2 mld EURO.


Czas na wsparcie dla europejskich wartości! Czas dla organizacji pozarządowych!

Parlament Europejski na styczniowej sesji plenarnej przegłosował stworzenie programu „Prawa i Wartości” – realnej, bezpośredniej pomocy finansowej dla organizacji pozarządowych działających na rzecz wsparcia społeczeństwa obywatelskiego.

Europosłanka Róża Thun i Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na konferencję poświęconą nowemu programowi „Unia Europejska na rzecz wzmocnienia społeczeństwa europejskiego – czas na program <Prawa i Wartości>”, która odbędzie się 8 lutego 2019 r. w Krakowie.

Wg propozycji PE, na ten program ma zostać przeznaczone ponad 2 mld EURO. W ramach programu wyodrębniono 850 mln EUR na filar „Wartości unijne” dla organizacji działających regionalnie i lokalnie.

To szansa na konkretne rozwiązanie, aby wspierać europejskie wartości, demokratyczny dialog, uczestnictwo obywateli w procesie podejmowania decyzji oraz praworządność jako fundament porządku państwa.

Do Krakowa przyjadą współautorzy programu: Michał Boni – Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Jan Jakub Chromiec – ekspert Forum Idei Fundacji Batorego. Podzielą się z nami szczegółami dot. programu oraz omówią cele i założenia stojące za pomysłem zbudowania nowego mechanizmu

Zapraszamy do udziału szczególnie:

·        przedstawicieli organizacji pozarządowych bezpośrednio zainteresowanych; funkcjonowaniem programu i szukaniem wsparciem finansowego dla swojego działania;

·        studentów i przedstawicieli organizacji studenckich i młodzieżowych, których działania skupiają się na wspieraniu wartości europejskich;

·        nauczycieli i wykładowców akademickich, którzy interesują się zawodowo tematem Unii Europejskiej;

·        osoby związane z tematem funduszy europejskich;

·        dziennikarzy i przedstawicieli mediów, którzy informują o europejskiej polityce

Konferencja jest bezpłatna. Rejestracja mailowa pod adresem: biuro@rozathun.pl do 1 lutego 2018 r.

Miejsce konferencji: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, sala Niebieska ul. Krupnicza 33a, Kraków.

SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA

Wokół programu „Prawa i Wartości”

9:00 – 9:30 – rejestracja uczestników

1.      9:30 – 9:45 – Uroczyste otwarcie konferencji, słowa powitania: Róża Thun – Posłanka do Parlamentu Europejskiego, dr hab. Jacek Kołodziej, wicedyrektor Instytut Europeistyki UJ

2.      9:45 – 10:30 – Europejskie sieci współpracy – dr Bożena Gierat-Bieroń, Instytut Europeistyki UJ

3.      10:30 – 11:15 – Założenia, cele i zasady działania programu „Prawa i Wartości” – Michał Boni, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

4.      11:15 – 12:00 – Czas na unijną politykę wartości – Jan Jakub Chromiec, Ekspert Forum Idei Fundacji Batorego

5.      12:00 – 12:45 – sesja pytań i odpowiedzi

Moderator sesji przedpołudniowej: Róża Thun, Posłanka do Parlamentu Europejskiego

13:00-14:00 – LUNCH

SESJA POPOŁUDNIOWA

Organizacje pozarządowe: stan obecny, perspektywy działania.

14:00 – 16.00 – Dyskusja przedstawicieli organizacji pozarządowych (więcej informacji wkrótce)

Moderator sesji plenarnej: dr Bożena Gierat-Bieroń, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

16.00 – 16.15 – Uroczyste zamknięcie konferencji

Regulamin Konferencji naukowej otwartej pt. „Unia Europejska na rzecz wzmocnienia społeczeństwa europejskiego”

§1

Postanowienia ogólne

1.       Konferencja „Unia Europejska na rzecz wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego” to seria  3 wykładów (Michał Boni, Jan Jakub Chromiec, dr Bożena Gierat-Bieroń) oraz dyskusji panelowej przeprowadzonej z udziałem reprezentantów organizacji pozarządowych w Polsce, w terminie 8 lutego 2019 r. w godz. 9.00 do 16.15 w Auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Krupniczej 33a (dalej: ,,Konferencja”).

2.       Informacje o tematach, terminach i miejscu spotkania zamieszczane są na stronie internetowej www.europeistyka.uj.edu.pl (oraz na facebooku IE UJ) oraz na stronie internetowej biura  europosłanki Róży Thun, https://rozathun.pl/pl/aktualnosci.html (a także jako wydarzenie na facebooku biura).

3.       Organizatorem Konferencji jest Instytut Europeistyki UJ wraz z Biurem Europosłanki Rózy Thun w Krakowie.

4.       Uczestnikami Konferencji mogą być wszystkie osoby zainteresowane tematami wykładów, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej lub Organizator nie podejmie decyzji o ograniczeniu możliwości wstępu na Konferencję.

5.       Podczas Konferencji wystąpią ( w dniu 8 lutego 2019):

 SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA

Wokół programu „Prawa i Wartości”

9:00 – 9:30 – rejestracja uczestników

9:30 – 9:45 – Uroczyste otwarcie konferencji, słowa powitania: Róża Thun – Posłanka do Parlamentu Europejskiego, dr hab. Jacek Kołodziej, wicedyrektor Instytut Europeistyki UJ

9:45 – 10:30 – Europejskie sieci współpracy – dr Bożena Gierat-Bieroń, Instytut Europeistyki UJ

10:30 – 11:15 – Założenia, cele i zasady działania programu „Prawa i Wartości” – Michał Boni, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

11:15 – 12:00 – Czas na unijną politykę wartości – Jan Jakub Chromiec, Ekspert Forum Idei Fundacji Batorego

12:00 – 12:45 – sesja pytań i odpowiedzi

Moderator sesji przedpołudniowej: Róża Thun, Posłanka do Parlamentu Europejskiego

13:00-14:00 – LUNCH

SESJA POPOŁUDNIOWA

Organizacje pozarządowe: stan obecny, perspektywy działania.

14:00 – 16.00 – Dyskusja przedstawicieli organizacji pozarządowych (więcej informacji wkrótce)

Moderator sesji plenarnej: dr Bożena Gierat-Bieroń, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

16.00 – 16.15 – Zamknięcie konferencji

Regulamin Konferencji naukowej otwartej pt. „Unia Europejska na rzecz wzmocnienia społeczeństwa europejskiego”

§1

Postanowienia ogólne

1.       Konferencja „Unia Europejska na rzecz wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego” to seria  3 wykładów (Michał Boni, Jan Jakub Chromiec, dr Bożena Gierat-Bieroń) oraz dyskusji panelowej przeprowadzonej z udziałem reprezentantów organizacji pozarządowych w Polsce, w terminie 8 lutego 2019 r. w godz. 9.00 do 16.15 w Auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Krupniczej 33a (dalej: ,,Konferencja”).

2.       Informacje o tematach, terminach i miejscu spotkania zamieszczane są na stronie internetowej www.europeistyka.uj.edu.pl (oraz na facebooku IE UJ) oraz na stronie internetowej biura  europosłanki Róży Thun, https://rozathun.pl/pl/aktualnosci.html (a także jako wydarzenie na facebooku biura).

3.       Organizatorem Konferencji jest Instytut Europeistyki UJ wraz z Biurem Europosłanki Rózy Thun w Krakowie.

4.       Uczestnikami Konferencji mogą być wszystkie osoby zainteresowane tematami wykładów, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej lub Organizator nie podejmie decyzji o ograniczeniu możliwości wstępu na Konferencję.

5.       Podczas Konferencji wystąpią ( w dniu 8 lutego 2019):

 SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA

Wokół programu „Prawa i Wartości”

9:00 – 9:30 – rejestracja uczestników

9:30 – 9:45 – Uroczyste otwarcie konferencji, słowa powitania: Róża Thun – Posłanka do Parlamentu Europejskiego, dr hab. Jacek Kołodziej, wicedyrektor Instytut Europeistyki UJ

9:45 – 10:30 – Europejskie sieci współpracy – dr Bożena Gierat-Bieroń, Instytut Europeistyki UJ

10:30 – 11:15 – Założenia, cele i zasady działania programu „Prawa i Wartości” – Michał Boni, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

11:15 – 12:00 – Czas na unijną politykę wartości – Jan Jakub Chromiec, Ekspert Forum Idei Fundacji Batorego

12:00 – 12:45 – sesja pytań i odpowiedzi

Moderator sesji przedpołudniowej: Róża Thun, Posłanka do Parlamentu Europejskiego

13:00-14:00 – LUNCH

SESJA POPOŁUDNIOWA

Organizacje pozarządowe: stan obecny, perspektywy działania.

14:00 – 16.00 – Dyskusja przedstawicieli organizacji pozarządowych (więcej informacji wkrótce)

Moderator sesji plenarnej: dr Bożena Gierat-Bieroń, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

16.00 – 16.15 – Zamknięcie konferencji

§2

Zasady uczestnictwa w Spotkaniu

1.       Konferencja ma charakter otwarty, rejestracja obowiązuje, a udział jest bezpłatny.

2.       O przyjęciu na konferencje decyzje zgłoszenie uczestnictwa oraz potwierdzenie swojej obecności w punkcie rejestracyjnym w dniu konferencji 8 lutego 2019 r. W przypadku wyczerpania ilości miejsc określonych w przepisach p-poż. lub z innych przyczyn uzasadnionych względami bezpieczeństwa, Organizator może odmówić przyjęcia kolejnych Słuchaczy.

3.       Osoby uczestniczące w Konferencji akceptują ustalone reguły przebiegu Konferencji oraz jej program określony przez Organizatora i zamieszczony na stronie www.europeistyka.uj.edu pl oraz https://rozathun.pl/pl/aktualnosci.html oraz na profilach wydarzenie facebooka oraz nie będą wpływać na zmianę programu.

§3

Przebieg spotkania i przepisy porządkowe

1.       Organizator planuje transmitować wybrane wykłady na żywo za pomocą live video streamingu na portalu Facebook oraz fotograficznego dla celów dokumentacyjnych (np. raportów i sprawozdań), informacyjnych (dostępnych na stronie internetowej www.europeistyka.uj.edu.pl oraz www.rozathun.pl  i innych stronach internetowych Organizatora z informacją o spotkaniu i jego przebiegu), promocyjnych (np. na stronie internetowej www.europeistyka.uj.edu.pl oraz www.rozathun.pl  i innych stronach internetowych Organizatora, profilu na portalu Facebook) i archiwizacji (w zakresie nagrań i fotorelacji). Organizator bierze pod uwagę korzystanie i rozpowszechnianie wypowiedzi własnych uczestników Spotkania w sposób i w celach określonych w zdaniu 1.

2.       Regulamin jest udostępniony Słuchaczom na stronie internetowej www.europeistyyka.uj.edu.pl oraz www.rozathun.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie. Zmiana regulaminu wejdzie w życie z chwilą jego publikacji na ww. stronach internetowych.

3.       Słuchacze są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p.poż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest Spotkanie oraz do stosowania się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez Organizatora.

4.       Organizator zastrzega sobie możliwość kontroli zawartości torebek, plecaków itp. wnoszonych do budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ w dniu konferencji tj. 8 lutego 2019.

5.       Zabrania się wnoszenia transparentów i banerów celów demonstrowania ich podczas obrad konferencji i zakłócania jej przebiegu. Zabrania się również skandowania jakichkolwiek haseł politycznych i innych podczas trwania konferencji.

6.       Zabronione jest wejście na Konferencję: a. z jakąkolwiek bronią, amunicją, przedmiotami uznanymi za potencjalnie niebezpieczne, b. z materiałami wybuchowymi, łatwopalnymi i toksycznymi, c. z długimi parasolami, d. ze zwierzętami, z wyjątkiem psów-przewodników osób niewidomych.

7.       Zabrania się wstępu na Konferencję osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych uczestników oraz Organizatorów, zakłócić porządek Konferencji, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

8.       Każdy Słuchacz może zadawać pytania bezpośrednio po wskazaniu przez osobę prowadzącą dyskusję oraz poprzez ich wypisanie na kartkach i przekazanie ich Organizatorom w wyznaczonym momencie.

9.       Organizator, biorąc pod uwagę planowany czas trwania wykładów Konferencji i ich przebiegu, decyduje o liczbie zadawanych pytań.  

10.   Odpowiedzi na pytania udzielą wykładowcy i osoba prowadząca dyskusje.

11.   Dyskusja trwa do wyczerpania pytań lub do końca czasu przeznaczonego w harmonogramie Konferencji na dyskusję.

12.   Dyskusje podczas Konferencji powinny koncentrować się wokół merytorycznych (poruszonych w wygłoszonych referatach) zagadnień, bez odniesień personalnych.

13.   Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konferencji Słuchaczy, którzy naruszają jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

a)       podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;

b)      podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub zasad odbywania Konferencji;

c)       podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek.

14.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

Wstępny raport Komisji Śledczej ds. Pegasusa gotowy [LINK]
16-11-2022
8 listopada br poznaliśmy tekst wstępnego raportu Komisji Śledczej Parlamentu...
Konkurs „Odnówmy Europę”
14-12-2021
Jeśli interesuje cię polityka europejska, a swoją przyszłość wiążesz z pracą ...

Warning: Undefined variable $args in /home/server671027/ftp/wp-content/themes/thun/single.php on line 63