2018 Grudzień

VIDEO! Zakaz #geoblokowania od 3 grudnia!

Od 3 grudnia! #ZakupyBezGranic! Koniec z geoblokowaNIEm​

Przedstawiłam raport w sprawie bezpieczeństwa pojazdów i ochrony uczestników ruchu drogowego !

Bruksela/ Kraków 6.12.2018 r.

Europosłanka Grupy EPL Róża Thun, będąca sprawozdawczynią Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) w zakresie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie bezpieczeństwa pojazdów i ochrony uczestników ruchu drogowego, przygotowała przedstawiony dziś projekt sprawozdania w tej sprawie. Szykuje się wiele nowości zmierzających do poprawienia bezpieczeństwa kierowców, pieszych i rowerzystów.  

Według danych statystycznych, w 2017 r. liczba ofiar śmiertelnych na drogach Unii Europejskiej wyniosła 25 300 osób. Dalsze 135 tys. osób odniosło poważne obrażenia. Choć te tragiczne liczby udało się obniżyć, to zdaniem europosłanki to zdecydowanie za mało.

„Potrzebujemy zdecydowanych działań. Tylko kompleksowe rozwiązania, łączenie najnowszych technologii da rezultat. Za statystykami kryją się przecież ludzkie tragedie. Musimy chronić wszystkich uczestników ruchu, szczególnie tych narażonych najbardziej jak piesi czy rowerzyści. To prawie połowa ofiar wypadków w poprzednim roku!” – podkreśla Róża Thun.

Raport europosłanki wymienia katalog systemów bezpieczeństwa, które powinny być standardowo montowane w samochodach.  Większość z nich jest już dostępna na rynku, a ich wprowadzenie do produkcji seryjnej we wszystkich modelach nie powodowałoby dużych kosztów dodatkowych. Do takich urządzeń należą m.in.:

inteligentne dostosowanie prędkości;

rejestrator danych na temat wypadków i innych zdarzeń drogowych („czarna skrzynka”);

system monitorowania senności i uwagi kierowcy;

system wykrywania i ostrzegania przed niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego znajdującymi się w ich pobliżu pojazdu;

wykrywanie obiektów przy cofaniu;

ułatwienia w zakresie montażu alkomatów blokujących zapłon.

Róża Thun jest przekonana, że zaproponowane technologie spowodują zmniejszenie liczby ofiar na drogach. To także impuls do dalszej zmiany technologicznej jaka nadejdzie wraz z autonomicznymi pojazdami.

„Proponowane rozwiązania przygotowują także grunt pod dalsze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa. Transport drogowy przechodzi rewolucję. Systemy bezpieczeństwa muszą być gotowe na nadejście ery autonomicznych pojazdów, które same będą określały parametry podróży, komunikowały się z innymi samochodami, rozpoznawały znaki poziome i pionowe, i w zależności od poziomu akceptacji kierowcy, reagowały na zdarzenia drogowe.” – zaznaczyła sprawozdawczyni raportu.  

Rozporządzenie będzie ponownie dyskutowane w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów na początku przyszłego roku. Głosowanie planowane jest na 20 lutego 2019 r.

Źródło: http://www2.eppgroup.eu/pl/press-release/Raport-Róży-Thun-dotyczący-bezpieczeństwa-drogowego-przyjęty?usebuid=14320

Zakupy Bez Granic! Koniec z geoblokowaniem!

3 grudnia weszło w życie unijne rozporządzenie, dzięki któremu każdy konsument na terenie Unii Europejskiej zyska te same prawaochronę przed dyskryminacją przy zakupach on-line. Oznacza to koniec geoblokowania, czyli dyskryminacji różnego traktowania internetowych klientów w zależności od ich narodowości, miejsca pobytu oraz kraju wydania karty płatniczej. To prawdziwa strefa Schengen on-line!

Jedną z naczelnych idei Unii Europejskiej jest równe traktowanie obywateli krajów członkowskich we wszystkich obszarach życia codziennego, pracy, biznesu, edukacji. Wciąż jednak są wyjątki od tej zasady – jednym z nich jest sprzedaż on-line. Jeszcze w 2015 roku aż 63 procent europejskich sklepów nie oferowało możliwości zakupów mieszkańcom innych krajów członkowskich. Podjęto więc prace nad zmianą tego stanu rzeczy – nadza nad przygotowaniemu nowego rozporządzenia z ramienia Parlamentu Europejskiego odpowiedzialna była duży udział miała Róża Thun.

„Już nigdy kupującym on-line nie pojawi się informacja <produkt niedostępny w Twoim kraju>. Śmiało możemy mówić o przełomie w poszerzaniu przestrzeni jednolitego rynku on-line w UE. Na zmianie skorzystają konsumenci dzięki większemu dostępowi do konkurencyjnych produktów i usług” – podkreśla europosłanka.  

Kiedy mieszkaniec Unii Europejskiej wchodzi do dowolnego sklepu w Amsterdamie, Pradze czy Berlinie, nikt nie prosi go o pokazanie dowodu osobistego ani nie pyta o miejsce zamieszkania. Od teraz każdy polski konsument ma gwarancję, że w podobny sposób będzie mógł kupować w dowolnym sklepie internetowym z siedzibą w Unii Europejskiej. Może być również pewien, że nie zostanie przekierowany bez swojej zgody na polską stronę tej samej firmy z inną ceną produktu. Nie musi się też obawiać, że sklep nie przyjmie płatności kartą kredytową z tego powodu, że została wydana w innym kraju, a warunki dostawy produktu będą gorsze niż w przypadku mieszkańców pozostałych państw członkowskich.

Zmiany te niewątpliwie ucieszą klientów, ale nie znaczy to, że powinni się nimi martwić przedsiębiorcy – chociaż faktycznie zwiększają one ich odpowiedzialność wobec kupujących.

„W nowym przepisach zadbano o interesy przedsiębiorców. Jesteśmy przekonani, że wkrótce poczują efekt zwiększonej liczby klientów, bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z obsługą sprzedaży w całej UE” – zaznacza Róża Thun.

Rozporządzenie nie wymusza wysyłania produktów każdemu konsumentowi – sprzedawca sam decyduje, do jakich krajów je dostarcza. Nie musi tworzyć od zera nowych sieci dystrybucji. Jeśli jednak gdzieś nie dostarcza, nie może odmówić sprzedaży w ogóle – musi tylko umożliwić klientowi samodzielne zorganizowanie dostawy lub odbiór produktu w funkcjonującej już sieci sprzedaży.. Nowe przepisy nie zmuszają sprzedawców do oferowania produktów na rynkach zagranicznych, zakazują jedynie dyskryminacji konsumentów. Przedsiębiorcy w dalszym ciągu mają swobodę określania zasad korzystania ze ich ofert on-line, pod warunkiem że każdy klient z państwa członkowskiego będzie traktowany w ten sam sposób. Rozporządzenie jest również korzystne dla mniejszych przedsiębiorców kupujących przez internet towary przeznaczone nie do odsprzedaży, lecz na użytek własny. Będą chronieni tak samo jak konsumenci.

Zakaz geoblokowania dotyczy także korzystania z niektórych usług, zarówno cyfrowych, takich jak chmury obliczeniowe i hosting, albo fizycznych, jak koncerty, muzea, wydarzenia sportowe, usługi hotelowe, wypożyczanie samochodów.

Do 23 marca 2020 roku Komisja ma obowiązek przeanalizować, czy zakres tego rozporządzenia nie powinien zostać rozszerzony na wszystkie usługi objęte prawami autorskimi oraz inne branże, takie jak rynek audiowizualny czy usługi transportowe.

GDZIE ZNAJDZIEMY INFORMACJĘ PO POLSKU INFORMACJĘ dot. ZAKAZU GEOBLOKOWANIA:

Dla konsumentów na stronie KE:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/e-commerce-eu-how-you-can-make-most-out-it-consumer

Dla przedsiębiorców na stronie KE:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ending-unjustified-geoblocking-short-guide-online-traders

Obszerny dokument „Pytania i odpowiedzi” na stronie KE:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geo-blocking-regulation-questions-and-answers

ZOBACZ FILM PROMUJĄCY ZAKAZ GEOBLOKOWANIA