Aktualności

Koniec roamingu w Polsce: Róża Thun ostro o działaniach operatorów!

Europosłanka spotka się w tej sprawie z przedstawicielami Komisji Europejskiej . Urząd Komunikacji Elektronicznej zapowiada kary finansowe jeśli operatorzy nie dostosują cenników do regulacji unijnych

KOMENTARZ RÓŻY THUN DO NOWYCH STAWEK ROAMINGOWYCH OPUBLIKOWANYCH PRZEZ POLSKICH OPERATORÓW – 16 MAJA 2017.

Operatorzy sieci komórkowych opublikowali nowe cenniki, w tym opłaty za usługi w roamingu, o których zniesienie walczyłam od momentu rozpoczęcia pracy w Parlamencie Europejskim w 2009 r. Nie możemy dopuścić do tego, aby mimo wprowadzenia nowych regulacji na poziomie europejskim, sieci nadal zmuszały swoich klientów do ponoszenia dodatkowych opłat. 

Mimo wielkiego oporu operatorów i tego, że państwa członkowskie UE bardzo często nie kierowały się interesem konsumentów i małych przedsiębiorców tylko wielkich firm, udało się doprowadzić do zatwierdzenia ogólnoeuropejskich przepisów, które z dniem 15 czerwca 2017 r. likwidują dodatkowe opłaty za roaming.

Przepisy rozporządzenia mówią wyraźnie, że do rozliczania roamingu powinien być stosowany ten sam mechanizm pobierania opłat jak w przypadku korzystania z tych samych usług w kraju pochodzenia konsumenta. Skandaliczne jest to, że większość operatorów w Polsce, jedynym kraju w UE, nadal różnicuje swoją ofertę w zależności od tego, czy ich klienci znajdują się na terenie naszego kraju, czy za granicą. Działania operatorów są złe i niekorzystne dla ich klientów.

Nie możemy pozwolić na to, aby przez takie zachowanie większości operatorów, Polacy byli traktowani gorzej niż Europejczycy w innych krajach, którzy będą mogli korzystać za granicą z minut i smsów w ramach zakupionych w kraju pakietów.

Według samego rozporządzenia i określonej przez Komisję Europejską ‘polityki uczciwego korzystania’, operatorzy mają prawo wprowadzić w określonych sytuacjach pewne ograniczenia. Na przykład kiedy ktoś korzysta z roamingu nieustannie przez dłużej niż 2 miesiące albo jeśli ceny dostępu do internetu za 1 gb danych w kraju są przynajmniej 2 razy niższe od opłaty hurtowej, czyli ceny określającej, ile nasz operator krajowy płaci operatorowi zagranicznemu za nasze korzystanie z roamingu danych. 

Mimo to, operatorzy idą o krok dalej i starają się wymusić na konsumentach jeszcze większe ograniczenia, którym Parlament Europejski się sprzeciwiał.

Wraz z Komisją Europejską już monitorujemy tę sprawę. Rozwiązania prezentowane przez operatorów są naruszeniem prawa europejskiego oraz istotnych interesów polskich konsumentów. Zachęcam wszystkich do pisania w tej sprawie zarówno do UKE, UOKiK-u jak i do samych operatorów. Dzięki takim działaniom, Urząd Komunikacji Elektronicznej – instytucja odpowiedzialna za kontrolę nad operatorami sieci komórkowych – zagroził, że w przypadku stwierdzenia naruszenia przez operatorów obowiązków określonych w rozporządzeniu, Prezes UKE zażąda natychmiastowego zaprzestania takiego naruszenia oraz podejmie wszelkie konieczne działania wynikające z obowiązujących przepisów, włącznie z możliwością nałożenia kar pieniężnych.

Dołożę wszelkich starań, aby również w Polsce klienci mogli korzystać z zasady ‘roam like at home’ od czerwca 2017 r. 

Róża Thun – Posłanka do Parlamentu Europejskiego (Grupa EPL). Członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) Parlamentu Europejskiego. Przewodnicząca Grupy Roboczej Parlamentu Europejskiego ds. Jednolitego rynku Cyfrowego. 

Wstępny raport Komisji Śledczej ds. Pegasusa gotowy [LINK]
16-11-2022
8 listopada br poznaliśmy tekst wstępnego raportu Komisji Śledczej Parlamentu...
Konkurs „Odnówmy Europę”
14-12-2021
Jeśli interesuje cię polityka europejska, a swoją przyszłość wiążesz z pracą ...