2017 Kwiecień

Koniec geoblokowania w UE! Raport Róży Thun przyjęty.

Jednolity Rynek Cyfrowy: Geoblokowanie nie powinno być przeszkodą dla handlu transgranicznego

Posłowie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów poparli dziś zapisy, zakazujące nieuzasadnionego stosowania blokowania geograficznego (tzw. geoblokowania), wzmacniając rozwiązania zaproponowane w ubiegłym roku przez Komisję Europejską.

W raporcie autorstwa posłanki Róży Thun posłowie zadecydowali o ograniczeniu geoblokowania w taki sposób, aby konsumenci mogli słuchać muzyki, grać w ulubioną grę wideo, czytać e-booki, pobierać aplikacje, programy, niezależnie od tego, w którym kraju zarejestrowali się w danym serwisie.

Zabiegamy o bardzo prostą rzecz: o położenie kresu dyskryminacji na wspólnym rynku ze względu na narodowość, miejsce zamieszkania czy tymczasowego pobytu. Ten rodzaj dyskryminacji jest zabroniony w świecie rzeczywistym, dlaczego wiec mamy się na nią godzić w świecie wirtualnym? – powiedziała Róża Thun.

Posłanka zaznaczyła jednocześnie, że proponowane w raporcie rozwiązania nie nakładają dodatkowych zobowiązań na firmy, świadczące usługi. Sprawozdanie dotyczy nie tylko ochrony konsumentów, ale także interesów sprzedawców. Nie chcemy, żeby świadczący usługi ponosili nieuzasadnione dodatkowe koszty – podkreśliła Róża Thun.

Nieuzasadnione geoblokowanie dzieli rynki. Pozbawia konsumentów możliwości wyboru. Szkodzi biznesowi i nie pozwala mu się rozwijać. Jeśli naprawdę chcemy obalać mury wewnątrz Europy, musimy zacząć od najbardziej oczywistych decyzji: treść cyfrowa i sprzedaż towarów w sieci muszą być dostępne – dodała. 

Media o raporcie Róży Thun:

Puls Biznesu

Rzeczpospolita

Gazeta Wyborcza

The Parliament Magazine

Róża Thun: Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do zniesienia roamingu!

Parlament Europejski, 5 kwietnia 2017

Mówiąc dzisiaj o znoszeniu dodatkowych cen opłat za połączenia w roamingu przypominam sobie niedawno wypowiedziane słowa Donalda Tuska o tym, że albo Unia Europejska będzie mocno zjednoczona albo nie będzie jej wcale.

Musimy się jednoczyć bardzo konkretnymi działaniami – znoszeniem barier, które dzielą nasz rynek europejski na 28 różnych mniejszych rynków. To jest nasz wspólny rynek europejski, na którym my wszyscy funkcjonujemy, działamy, pracujemy, kupujemy, sprzedajemy, uczymy się.

To długo oczekiwane uwolnienie się od dodatkowych opłat za roaming jest jak otwarcie bramy do znoszenia następnych barier na wspólnym rynku, głównie cyfrowym. Następne bariery, które przed nami stoją to zakupy w Internecie, dostęp do dóbr kulturowych i cały zasób dóbr cyfrowych, do których chcemy wszyscy mieć dostęp i dawać dostęp innym.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim począwszy od Viviane Reding, która zaczęła ten cały proces z roamingiem aż dzisiaj do pani Miapetry Kumpula-Natri

MEPAwards dla Róży Thun


Róża Thun wybrana Europosłanka Roku po raz czwarty.


Europosłanka okazała się najlepsza w kategorii „Rynek Wewnętrzny i Ochrona Konsumentów”. Wcześniej nagrodę otrzymywała w 2011, 2013 i 2014 roku.
W tym roku po raz pierwszy o wyborze kandydatów decydowało jury złożone z dziennikarzy, analityków oraz ekspertów europejskich a nie samych europosłów.


Głosujący docenili wkład Róży Thun w rozwój jednolitego rynku cyfrowego. W roku, w którym zniesiony zostanie roaming, podkreślono jej upór i konsekwencję w uzyskaniu jak najlepszych rozwiązań dla 500 mln obywateli w całej UE. Zauważono także skuteczne zaangażowanie w usuwanie barier dla e-handlu, reformy rynku pocztowego i paczek w kontekście rozwoju internetowego handlu.  Podkreślono także jej pracę  w komisji zajmującej się „skandalem Volkswagena” i dążenia do zapewnienia Europejczykom rzetelnych i prawdziwych danych dot. faktycznych poziomów emisji.


W przemówieniu, Europosłanka zaznaczyła, że tysiące osób w Polsce demonstrujących za Europą i demokracją, pragnie pozostać w Unii Europejskiej, że pokazują, że szanuje i podzielają wspólne europejskie wartości. 


Róża Thun obecnie pracuje nad raportem dot. blokowania geograficznego, który będzie głosowany 25.04 w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. 


Zobacz także: 


Podsumowanie 1/2 kadencji Róży Thun w PE:
http://www.rozathun.pl/pl/aktualnosc/roza-thun-na-polmetek-kadencji-w-pe,239.html

Więcej informacji dot. geoblokowania :
http://www.rozathun.pl/pl/aktualnosc/geoblokowanie-co-to-jest,243.html

Przemówienie Donalda Tuska

Kliknij w zdjęcie

Źródło: Facebook Polsat News

Walka ze smogiem: Róża Thun za zwiększonym nadzorem rynku motoryzacyjnego

Rynek motoryzacyjny w Europie potrzebuje większego nadzoru

„Nie możemy pozwolić, aby w przyszłości doszło do podobnego skandalu, musimy chronić naszych konsumentów, dlatego potrzebujemy solidnych ram w zakresie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym,  wspólnych działań zarówno na poziomie unijnym jak i międzynarodowym z myślą nie tylko o sektorze motoryzacyjnym, ale także o czystości powietrza, którym oddychamy ” – stwierdził Prof. Dariusz Rosati, komentując zwieńczenie prac komisji śledczej PE ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym, tzw. sprawy Volkswagena (EMIS).

Po roku pracy, w tym wielu przesłuchaniach, komisja śledcza wydała zalecenia dla państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej. We wtorek dokument przyjął Parlament Europejski.

„Apelujemy między innymi o wprowadzenie systemu kar za zachowania naruszające unijne normy emisji sektora motoryzacyjnego, które przyczyniłyby się do finansowania programów poprawiających jakość powietrza, szczególnie w miastach” – powiedział Profesor Rosati, uczestniczący w pracach komisji EMIS. „Jest to szczególnie ważne teraz, w czasach kiedy ostatni kryzys smogowy w Polsce dał się odczuć setkom mieszkańców” – dodał europoseł.

Rekomendacje nie są dokumentem legislacyjnym, ale afera Volkswagena i prace badawcze komisji śledczej przyczyniły się do przyjęcia rozporządzenia w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych, które zostało również przegłosowane we wtorek.

„Rynek motoryzacyjny w Europie potrzebuje mocniejszego nadzoru. Ten nowy nadzór to więcej kompetencji dla Komisji Europejskiej i dla ponadnarodowego zarządzania rynkiem motoryzacyjnym. Dzięki temu, mam nadzieję, uda się odbudować zaufanie konsumentów do sektora motoryzacyjnego, które w ostatnich latach zostało mocno nadwerężone” – podkreśliła posłanka Róża Thun, która nadzorowała prace nad rozporządzeniem w komisji rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów (IMCO).

„Oprócz tego ważne, żeby rynek motoryzacyjny wspierał innowacje. Musimy zadbać o to, by Europa była w tym liderem. Ale przy tym nie możemy zapominać o konsumentach, którzy chcą korzystać z rewolucji, która dokonuje się w telematyce. Musimy zadbać aby mieli prawo wyboru czy chcą korzystać z warsztatów producenckich czy innych, mniejszych, nieautoryzowanych przez sprzedawców. Bardzo się cieszę, że udało nam się wprowadzić do rozporządzenia zapisy zabezpieczające pod tym względem interesy konsumentów, ale także miejsca pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach” – podkreśliła europosłanka.

Więcej informacji: https://www.eppgroup.eu/pl/press-release/Wi%C4%99kszy-nadz%C3%B3r-nad-rynkiem-motoryzacyjnym-w-Europie