Aktualności

Takiej Unii chcemy?

Tekst wycofanego w ostatniej chwili z obrad Komisji ds. UE, projektu deklaracji Marszałka Sejmu RP pt. „Europa Solidarnych Państw”. Projekt postulował zamiast „większej i pogłębionej integracji”, koncepcje Europy solidarnych państw.