Aktualności

Nie takie bryły przed nami były!

Protestujemy! Protestujmy nadal!

Demonstracja KOD w Krakowie. Marek Kondrat czyta preambułę konstytucji.