Aktualności

Europosłowie na rzecz aktywnych działań dot. Jednolitego Rynku Cyfrowego

Buzek, Thun i Boni wzywają KE do podjęcia bardziej zdecydowanych wysiłków. Nad zaleceniami dla Komisji Europejskiej pracowało, aż 8 komisji Parlamentu Europejskiego

Europosłowie komisji przemysłu, badań i energii oraz rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów wezwali Komisję Europejską do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz powstania Jednolitego Rynku Cyfrowego UE. Przyjmując sprawozdanie dotyczące przedstawionej przez KE strategii na rzecz budowy tego rynku, europosłowie wskazali Komisji Europejskiej, które z działań są najważniejsze i jakie inne działania  należy podjąć.

„Wynik dzisiejszego głosowania to kolejny ważny krok w stronę Unii Cyfrowej. Podkreślam Unii, bo nasze ambicje sięgają dalej niż wspólny rynek. Cyfryzacja jest dziś nierozerwalnie związana z przemysłem, działalnością małych i średnich firm, innowacjami, ale też i transportem, kulturą, handlem czy ochroną danych osobowych. To, dlatego nad sprawozdaniem EP pracowali posłowie aż 8 komisji. Zależało nam, aby nasz głos dotarł do Komisji na wstępnym etapie prac nad przeglądem pakietu telekomunikacyjnego. Daliśmy też wyraźny sygnał, że oczekujemy od KE pilnego prawnego zdefiniowania platform internetowych. Ważne przy tym, aby powstrzymać się od ich nadmiernej regulacji” – powiedział Jerzy Buzek, przewodniczący komisji przemysłu.
 
„Jest kilka obszarów, które są szczególnie ważne dla rozwoju Jednolitego Rynku Cyfrowego. Tak jest np. z rynkiem dostaw paczek, gdzie domagamy się od Komisji Europejskiej zdecydowanych działań, w tym, jeśli jest taka potrzeba, legislacyjnych. Chcemy przede wszystkim, żeby wysyłanie paczki zagranicę, zwłaszcza przez małych przedsiębiorców czy konsumentów, przestało wiązać się z ogromnymi kosztami” – mówiła Róża Thun, wice koordynator Grupy EPL w komisji rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów.  „Zwróciliśmy się także do Komisji Europejskiej by stworzyła odpowiednie otoczenie regulacyjne dla najnowszych modeli samochodów, tzw. connected cars, aby jeszcze bardziej zdynamizować postęp technologiczny, wzmocnić funkcjonowanie konkurencji i zapewnić konsumentom szeroki wybór towarów i usług, między innymi w kontekście możliwości zdalnego diagnozowania samochodów” – dodała.
 
„Potrzebny jest rozwój umiejętności cyfrowych, infrastruktury, inwestycje i oczywiście zrozumienie kierunku rozwoju cyfrowej gospodarki. Powinniśmy rozwijać europejski przemysł informatyczny, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw. Bardzo istotne jest także bezpieczeństwo sieci i walka z przestępczością w Internecie.  Już teraz cyberprzestępczość to straty dla gospodarki, rzędu 350 miliardów euro. Dziś każdy  z nas może stać się ofiarą przestępstwa w sieci. Potrzebujemy odpowiednich narzędzi na poziomie europejskim” –  powiedział Michał Boni, który z ramienia komisji swobód obywatelskich,   przygotował opinię do przyjętego dziś raportu.

żródło: Grupa EPL w PE

Wstępny raport Komisji Śledczej ds. Pegasusa gotowy [LINK]
16-11-2022
8 listopada br poznaliśmy tekst wstępnego raportu Komisji Śledczej Parlamentu...
Konkurs „Odnówmy Europę”
14-12-2021
Jeśli interesuje cię polityka europejska, a swoją przyszłość wiążesz z pracą ...

Warning: Undefined variable $args in /home/server671027/ftp/wp-content/themes/thun/single.php on line 63