Aktualności

Trzecie spotkanie Grupy Roboczej ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego

Analiza Strategii #DigitalSingleMarket zaproponowanej przez Komisję Europejską


Trzecie Spotkanie Grupy Roboczej IMCO ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego odbyło się 26 maja w Parlamencie Europejskim. 
Było poświęcone głębokiej analizie i dyskusji nad strategią Jednoliego Rynku Cyfrowego, przedstawioną 6 maja przez Komisję Europejską. Przypomnijmy, że głównymi filarami strategii są:

1. lepszy dostęp do dóbr i usług cyfrowych w całej Europie;

2. stworzenie odpowiednich warunków i jednolitych zasad prowadzenia działalności dla sieci cyfrowych i usług innowacyjnych, aby mogły się lepiej rozwijać;

3, zmaksymalizowanie potencjału wzrostu gospodarki związanego z gospodarką cyfrową

Członkowie Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Komisji oraz członkowie stałych przedstawicielstw Unii Europejskiej omówili główne propozycje, zawarte w Komunikacie Komisji Europejskiej.

Podjęli również skuteczną próbę zidentyfikowania głównych wyzwań i priorytetów oraz kierunku, w którym powinien podążyć Jednolity Rynek Cyfrowy.

Róża Thun – przewodnicząca Grupy Roboczej: – Będziemy razem pracować nad Strategią Jednolitego Rynku Cyfrowego, którą przedstawiła ‪Komisja Europejska‬. Chcemy także w większym stopniu rozmawiać o niej z Radą. Cieszę się, że różne komisje starają się w tym zakresie działać wspólnie. Z Komunikatu Komisji odczytuję apel, abyśmy umieścili Europę w centrum naszej uwagi.

Strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego zawiera silne przesłanie polityczne,wzywa do pogłębienia integracji i likwidowania barier.

Claire Bury: – More than 60% of companies not operating yet online consider parcel delivery as burdensome, further consultations launched. Internal market strategy will be dealing with sharing economy.

Wstępny raport Komisji Śledczej ds. Pegasusa gotowy [LINK]
16-11-2022
8 listopada br poznaliśmy tekst wstępnego raportu Komisji Śledczej Parlamentu...
Konkurs „Odnówmy Europę”
14-12-2021
Jeśli interesuje cię polityka europejska, a swoją przyszłość wiążesz z pracą ...

Warning: Undefined variable $args in /home/server671027/ftp/wp-content/themes/thun/single.php on line 63