Aktualności

Drugie spotkanie Grupy Roboczej

ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego pod przewodnictwem Róży Thun. We Wtorek 14 kwietnia 2015r. odbyło się drugie spotkanie Grupy Roboczej ds. Jednolitego rynku Cyfrowego. Róża Thun, przewodnicząca grupy: – Nie spodziewałam się usłyszeć tak wielu odważnych wizji przyszłości. Gościem spotkania był Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego – Andrus Ansip.


            We Wtorek 14 kwietnia 2015r. odbyło się drugie spotkanie Grupy Roboczej ds. Jednolitego rynku Cyfrowego pod przewodnictwem Róży Thun. Gościem spotkania był Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego –  Andrus Ansip. Na Sali obecna była również przewodnicząca komisji IMCO Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta.

            Posiedzenie Grupy Roboczej otworzył Komisarz Ansip, który podkreślił, że budowa Jednolitego Rynku Cyfrowego to jeden z obecnych priorytetów całej Komisji Europejskiej. Za kluczowe Ansip uznał usunięcie wciąż istniejących barier w zakupach internetowych, argumentując, że tylko jeden na siedmiu europejskich konsumentów dokonuje w sieci zakupów poza granicami swojego kraju.

– Unia Europejska ma zaskakujące opóźnienie w tej dziedzinie – stwierdził Komisarz Ansip. Jako kolejne zagadnienie, wymagające zainteresowania władz unijnych, wymienił brak jednolitych przepisów na poziomie Unii Europejskiej. Problem ten wynika z różnic i skomplikowania krajowych systemów prawnych,  które utrudniają i czynią bardziej kosztownym prowadzenie przedsiębiorstwa, handlującego poza granicami swojego kraju. Według komisarza Ansipa, dzięki Jednolitemu Rynkowi Cyfrowemu, moglibyśmy zaoszczędzić aż 11,7mld EUR rocznie.

            Kolejną kwestią poruszoną przez komisarza na posiedzeniu Grupy Rooczej był problem geo-blockingu czyli „geo blokowania”, które Ansip określił jako niesprawiedliwą dyskryminację w dostępie do treści online. Celem „geo blokady” jest nieudostępnianie treści internetowych poza granicami własnego kraju. Jako przykład takiej działalności zostały podane serwisy typu VOD, które obecnie tylko w 4% nie posiadają „geo blokady” i są dostępne w innych krajach. Komisarz podkreślił, iż Komisja Europejska pracuje nad wnioskiem w sprawie dostosowania przepisów praw autorskich tak, aby znaleźć kompromis między dostępem do treści internetowych dla użytkowników a ochroną praw twórców czy autorów.

            Jako kolejny w dyskusji głos zabrał Dr Paul de Bijl – profesor WHU Wyższej Szkoły Zarządzania, który wygłosił wprowadzenie na temat nowych modeli biznesowych na rynku cyfrowym. Podkreślił, iż dzisiejszy sposób na rynek to łączenie i dopasowanie do siebie różnych modeli biznesowych, ponieważ rewolucja cyfrowa przyniosła ze sobą potrzebę zrewidowania i poszerzenia wiedzy o rynku. Dzisiejsze platformy cyfrowe to połączenie przedsiębiorstw i konsumentów, tworzących nowy sposób patrzenia na model biznesowy, gdzie zarówno programiści, jak i zwykli użytkownicy, mają możliwość ingerowania, tworzenia treści i dodawania funkcji, tworząc nowe sposoby interakcji. Dr de Bill wspomniał również o radykalnych zmianach, wprowadzanych jako nowe modele systemów biznesowych, takich jak na przykład Netflix czy Uber. Są one wyzwaniem dla tradycyjnych nadawców telewizyjnych czy taksówkarzy, chociaż stały się dla nich wrogami. Taki typ platform online może zakłócić ustanowione wcześniej modele biznesowe, ale odkrywa i uwypukla nowe potrzeby klientów, często nie będących fanami tradycyjnych form biznesu. Dr de Bijl zwrócił również uwagę na potrzebę zrewidowania obecnej polityki konkurencji, która tradycyjnymi dotąd sposobami staje się coraz mniej adekwatna do rzeczywistości, ponieważ nie bierze pod uwagę aspektu dynamicznego – tak intensywnego w obecnych czasach. Jako drugie zadanie do wykonania wymienił on ochronę prywatności i bezpieczeństwa zgromadzonych danych, ponieważ mają one kluczową wartość, która będzie się zwiększać, wraz z procesem powszechnej digitalizacji. Ważne jest sprawdzenie, co firmy obecnie z nimi robią.

            John Higgins – dyrektor generalny Digital Europe zwrócił uwagę na kilka podstawowych i najważniejszych działań, które należy podjąć. Z pewnością musimy lepiej wyjaśnić korzyści płynące z Jednolitego Rynku Cyfrowego krajom członkowskim i przedsiębiorstwom pokazując im dobrze znane przykłady. Potrzebna jest również współpraca z inwestorami w celu stworzenia lepszego środowiska pod te zmiany – mówił Higgins. Najważniejsza jest jednak – podkreślał – zmiana postrzegania Jednolitego Rynku Cyfrowego jako ryzyka zamiast szansy na zysk i innowację.

            Kolejnym zaproszonym gościem i stroną w dyskusji była Kaisu Karvala – Wiceprezes Rovis – fińskiego potentata, tworzącego takie projekty jak największy przebój ostatnich lat wśród gier w formie aplikacji na smartphony „Angry Birds”. Mówiła ona o wyzwaniach, jakie stają przed takimi firmami, jaką reprezentuje. Wspomniała, że jako firma całkowicie e–handlowa, będąca twórcą licencji, wydawcą i przedmiotem sprzedaży, wymknęła się z tradycyjnej formy postrzegania biznesu. Karvala stwierdziła, iż bariery wciąż istniejące w Unii Europejskiej i na jej rynku nie tylko nie zachęcają, ale wręcz zniechęcają do rozwijania działań gospodarczych w Europie. Powodem tego są m.in. różne obowiązujące przepisy w każdym kraju członkowskim oraz brak zachęt podatkowych. Jako wiceprezes dużej i wciąż rozwijającej się firmy, Kaisu Karvala zaapelowała o stworzenie warunków, które pozwolą na stworzenie dobrze wykształconym pracownikom miejsc pracy w Unii Europejskiej.

            Na spotkaniu Grupy Roboczej obecny był również dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego, Bernd Krieger, który podkreślał, że istnieje wielki potencjał dla handlu transgranicznego. Ponieważ w Internecie nie istnieją fizyczne granice, wszystkie utrudnienia w handlu elektronicznym powinny zostać usunięte.

            Sekretarz Generalny European Digital Media Association – Siada El Ramly podkreślała, że dzięki Jednolitemu Rynkowi Cyfrowemu Europa jako Unia ma szanse stać się graczem na światowym cyfrowym poziomie. Podkreślała również, że przepisy muszą być dostosowane do szybko rozwijającej się gospodarki cyfrowej.

            Polskim akcentem a zarazem przykładem była firma Allegro Group, założona w Polsce, mająca obecnie światowy zasięg, docierająca ze sprzedażą internetową tam, gdzie nie sięgają jej amerykańscy koledzy. Chris Sherwood, przedstawiciel firmy w Brukseli, jako największe przeszkody w działalności firm wymienił m.in. ograniczenia transgranicznej sprzedaży przez znane marki oraz system podatku VAT. 

Dr Katharina Lasota Heller z Electronic Money Association mówiła m.in. o stworzeniu dobrego systemu mikropłatności, który zapewnił by mniejszy poziom piractwa internetowego.

            Po przedstawieniu opinii przez wszystkich zaproszonych mówców głos zabrali posłowie Parlamentu Europejskiego. Poruszyli oni m.in. temat neutralizacji wyszukiwania w Internecie czy zamówień i zakupów transgranicznych. Wyrazili również niepokój co do niewystarczającej gotowości do podjęcia prac nad zmianami przez kraje członkowskie. Posłowie zgodzili się co do faktu, iż prawo autorskie jest przestarzałe i wymaga zdecydowanej modernizacji.

            Po dyskusji Guy Levin z Coadec and Columnist for Tech City News podsumował spotkanie. Zaproponował m.in. ochronę małych przedsiębiorstw przed nadużywaniem zasad konkurencji oraz zastanowienie się nad obciążeniami, z jakimi musi liczyć się osoba tworząca własny biznes w obecnych czasach.

            Spotkanie Grupy Roboczej zamknęła Posłanka Róża Thun, mówiąc, że nie spodziewała się usłyszeć tak wielu odważnych wizji przyszłości.

Wstępny raport Komisji Śledczej ds. Pegasusa gotowy [LINK]
16-11-2022
8 listopada br poznaliśmy tekst wstępnego raportu Komisji Śledczej Parlamentu...
Konkurs „Odnówmy Europę”
14-12-2021
Jeśli interesuje cię polityka europejska, a swoją przyszłość wiążesz z pracą ...

Warning: Undefined variable $args in /home/server671027/ftp/wp-content/themes/thun/single.php on line 63